Solpris for årtiers kamp for klimaet

Mere end 30 års indsats for vedvarende energi bliver i dag anerkendt, når professor med speciale i energiplanlægning, Frede Hvelplund, i dag i Berlin modtager den prestigefyldte pris Den Europæiske Solarpris 2008.

- Jeg er rigtig glad for prisen, fordi det er nogen, jeg meget gerne vil have en pris af, siger professor Frede Hvelplund, Aalborg Universitet. Foto: Martin Damgaard

- Jeg er rigtig glad for prisen, fordi det er nogen, jeg meget gerne vil have en pris af, siger professor Frede Hvelplund, Aalborg Universitet. Foto: Martin Damgaard

Bag prisen står den europæiske organisation Euro-solar, der har valgt Hvelplund som årets modtager i kategorien for enkeltpersoner, som har udvist et ekstraordinært engagement for at fremme vedvarende energi. Det er ord, der passer på Frede Hvelplund, der i årtier har været en af de mest aktive forskere i vedvarende energi, som han har været en ihærdig fortaler for siden 70'erne. I dagbladet Informations arkiv vil man helt tilbage i bunken fra 1974 kunne finde hans første kronik, der handlede om perspektiverne i offshore vindkraft. - Det var nu ikke fordi, jeg var speciel genial. På det tidspunkt var der stor aktivitet omkring vindmøller, siger Hvelplund, der i den forbindelse peger på, at USA's kongres i de år også diskuterede vindkraft med henblik på at mindske afhængigheden af olie. Slaget mod kulkraft - Men det fik Reagan slået i stykker i stykker, siger Frede Hvelplund, der konstant har kæmpet mod, at noget tilsvarende skulle ske på dansk grund. Først i 90'erne kæmpede han og andre med en vis succes mod etablering af en ny kulfyret kraftværksblok på Nordjyllandsværket. Succesen bestod blandt andet i, at værket blev udskudt et års tid, og at daværende energi- og miljøminister Svend Auken meddelte, at værket ville blive sidste danske kulfyrede kraftværk. Siden det politiske skifte i 2001 har han stærkt kritiseret VK-regeringen for at overlade energi- og miljøpolitikken til markedskræfterne. Ifølge professoren har det i vid udstrækning bremset udvikling af ny teknologi. At Anders Fogh Rasmussen (V) i dag erkender at have ført en fejlslagen energipolitik og nu sekunderet af blandt andre skatteminister Kristian Jensen og klimaminister Connie Hedegaard blæser til fælles indsats mod CO2-udledning, får ikke Frede Hvelplund til at tro, at fremtidens klima er vel forvaret. Grøn strøm skal være billig - Jeg tror nok, der er vilje bag, men jeg frygter, de undervurderer opgavens omfang. At skatteministeren i en kronik i Politiken lader EU's CO2-kvoter være afgørende for et dansk skifte fra fossile brændsler til vedvarende, ser jeg som udtryk for, at regeringen ikke har forstået, hvor meget, der skal til, for at vi kommer i mål, siger Frede Hvelplund, der peger på afgiftssystemet som et at de værktøjer, der i langt større grad skal tages i brug, hvis vedvarende energi for alvor skal vinde frem. - Der er stadigvæk stor afgift på CO2-fri strøm fra eksempelvis vindmøller. Med et afgiftssystem, der banede vej for afgiftsfri strøm til varmepumper i tilknytning til jordvarme, ville vi fremme denne energiform. I stedet vælger mange i dag en løsning, der indebærer træpiller fra Hviderusland, hvor de produceres under vilkår, der måske ikke er bæredygtige, siger Frede Hvelplund, der påpeger, at der eksisterer et væld af gode, tekniske ideer til en mere bæredygtig energiproduktion. - Det, vi mangler, er en konkret beskrivelse af, hvordan vi får dem på banen, siger Hvelplund, der påpeger, at det ikke bare handler om mere vedvarende energiformer, men også besparelser. Væk med faste afgifter - En af mine kæpheste er afskaffelse af faste afgifter, der ikke er koblet op på forbruget. Med en 100 procent forbrugsafhængig varmeregning, vil det være mere fordelagtigt at spare på energien ved eksempelvis at isolere huset, siger Frede Hvelplund, som er meget glad for prisen: - Fordi det er nogen, jeg meget gerne vil have en pris af. Eurosolar har en bred tilgang til vedvarende energi, herunder at det i høj grad skal forankres lokalt, hvilket jeg finder meget vigtigt. Samtidig er det en gammel og engageret organisation med gode forbindelser til de politiske processer, siger Frede Hvelplund.