Lokalpolitik

Solsiden skal fikses op SANERING: Byfornyelse mellem broerne

NØRRESUNDBY: Om føje år vil hele området mellem Limfjordsbroen og jernbanebroen i Nørresundby fremstå som en nyrenoveret, attraktiv havnefront med en blandt af nye og gamle beboelsesejendomme og små grønne oaser. Allerede for mere end to år siden vedtog byrådet en lokalplan, som skulle sikre at området ved Slagterivej, Vesterbrogade, Havnegade og Mellem Broerne udvikelde sig til en attraktiv havnefront. Dels giver planen mulighed for at bygge nogle nye beboelsesejendomme direkte ud mod fjorden, dels indeholder planen skitsen til en byhave og en gennemgribende sanering af arealerne op mod Vesterbrogade. De kommunale byggegrunde er nu solgt og nybyggerierne under planlægning. Men hidtil har planerne om byfornyelse været stillet i bero, fordi Aalborg Kommunes forhandlinger med Banestyrelsen om overtagelse af jernbanen, som går tværs gennem området, trak i langdrag. Nu er handelen imidlertid afsluttet, og teknisk forvaltning er klar til at iværksætte byfornyelsen, lige så snart alle formaliteter er på plads. Det forventes de at være om et halvt års tid. Før byfornyelsen kan gå i gang, skal forslaget ud til offentlig høring. Det har byrådets tekniske udvalg netop iværksat, og at dømme ud fra de hidtidige forhandlinger med ejerne af ejendommene i områder skulle det ikke volde de store problemer at få planen igennem. Både ejere og lejere i området er interesseret i en forskønnelse. Byfornyelsen indebærer, at hovedparten af de nuværende beboelsesejendomme får fælles friarealer, ligesom det er sket mange steder især i Aalborg vestby. Byfornyelsen er beregnet til at ville koste ialt 4,5 millioner kroner, hvoraf staten refunderer halvdelen. mons