Børnepasning

Solstråle-løsning i Troldhøj

Ekstra stue bygges - og personalet får bedre pladsforhold

ARDEN:Børnehaven Troldhøj skal udbygges med en fjerde stue. Lige nu og i nærmeste viser børnetallet i Arden nemlig, at der i stationsbyen bor rundt regnet 10 flere børn , end der er institutionspladser til. Både Svalereden (42 børn) og Troldhøj (68) er fyldt op til sidste plads. Derfor har byrådet på anmodning fra børne- og kulturudvalget afsat omtrent trekvart millioner kroner til at udbygge Troldhøj for. Dertil knap et par hundrede tusinde kroner i drift. Den fjerde stue Ved at bygge en fjerde stue kan Troldhøj rumme op til 85 børn. Behovet lige nu er på 9 pladser. Om godt et års tid - når Arden bliver en del af fjordkommunen - bor der 11 børn i Arden med uløst pasningsbehov. En fortsat tilflytning i de nye udstykninger kan selvfølge øge behovet, men udvidelsen med en stue tilfører 17 nye pladser. - Overvejelsen kan derfor være, om man i stedet bør bygge en ny, lille børnehave til tre-fire millioner kroner, sådan som Svaleredens forældrebestyrelsesformand René Ravnsborg Falkenberg foreslår. Mens vi mangler altså kun cirka 10 pladser og ikke 20 pladser, som Ravnsborg anfører. Derfor kommer vi til at stå med tomme pladser, hvilket i sig selv er dyrt, siger børne- og kulturudvalgsformand Paul Christian Arnbak (S). I værste fald risikerer vi senere at skulle lukke den nye børnehave, som vi allerede har prøvet med Regnbuen. Det vil være en decideret træls situation, som udvalgsformanden udtrykker det. Solstråle-løsning Både i Vebbestrup og senest i Valsgaard har kommunen løst et presset på den lokale børnehave ved at bygge en ekstra stue og samtidig øge medarbejderstyrken. Da børnetallet siden faldt, fulgte personalenormeringen med ned. - Men som gevinst fik de resterende børn og personale bedre plads at røre sig på. I begge institutioner har den aftale fungeret fortrinligt, fremhæver Paul Christian Arnbak. Alternativt i Arden kunne man overlade til dagplejen at passe børnene. Men her har byrådet for år tilbage sat grænsen ved treårige børn. - Endelig kunne vi vælge at lade børnene passe i Rostrup, hvor man har fine forhold og plads nok i landsbyordningens børnehavegruppe. Men den løsning det vil hverken forældre eller børn i Arden være tilfredse med, anfører udvalgsformanden. Spørg forældrene Forældrebestyrelsesformand Rene Ravnsborg bebrejder også politikerne for at træffe beslutningen uden først at spørge forældrene. - Vi vidste jo i udvalget, at byrådet aldrig ville gå med til at bygge en ny institution, men at der ville være bred opbakning om en løsning med at bygge en ekstra stue. Så derfor ville det være pjat-demokrati først at høre forældrenes mening, når vi på forhånd har besluttet, hvad vi vil, anfører Paul Christian Arnbak. Personale-forbedringer Med i udvidelsen af Troldhøj hører i øvrigt en forbedring af personale-faciliteterne. Til det formål tages ekstra penge fra kommunens særlige apv-pulje (arbejdsplads-vurdering). - Personalestuen udvides, ligesom loven kræver hæve-sænkeborde til børn med behov for bleskift. Det har vi ikke plads til i de eksisterende toiletter, som vi i øvrigt har for få af. Kravet sig et toilet pr. 10 børn, forklarer Troldhøj-leder Asger Nielsen, som erklærer sig tilfreds med kommunens udbygningsplan.