Møldrup

Solurs-afgørelse blev udsat

KLEJTRUP:Såvel parkens gæster som folkene bag By- og Legeparken i Klejtrup må en tid endnu bruge almindelige ure til at tjekke tiden. Ønsket om penge til et solur blev nemlig ikke opfyldt denne gang. By- og Legeparken i Klejtrup havde søgt Landsbyrådet i Møldrup Kommune om et tilskud på 20.000 kr., men på sit seneste møde besluttede rådet at udskyde afgørelsen - bl. a. fordi man gerne vil se en skitse over det solur, parken ønsker opstillet. Det betyder, at ansøgningen drøftes næste gang, landsbyrådet holder møde, hvilket vil sige efter sommerferien. Placeres på højt Tanken med soluret er, at det skal stå på udsigtspunktet i By- og Legeparken og bl. a. lære børn og andre interesserede om den gamle visdom vedrørende brug af solen som tidsmåler. Endvidere håber folkene bag parken, at soluret kan virke inspirerende i forbindelse med spørgsmål af forholdsvis abstrakt karakter - herunder kosmologi, filosofi, religion. Det kunne også være udgangspunkt for læring omkring de forskellige videnskabelige gennembrud, hvor både teori og observationer udvidede verdensbilledet fra at omfatte jorden til at beskrive det kendte solsystem.