EMNER

Solvænget asfalteres og bliver offentlig vej

HOU:- Det er helt almindeligt, at dem der bor der bidrager til asfalteringen, når en privat vej gøres offentlig, siger Formanden for Teknisk Udvalg, Johannes Elsnab (V). Det skal de også, når Solvænget nu overgår til kommunalt regi. Udvalget vedtog på sit seneste møde, at beboerne skal betale et engangsbeløb på 5.134 kroner. Derefter overtager kommunen alle udgifter. Vejen skal gøres offentlig, fordi den er blevet adgangsvej fra de nye bebyggelser på Grøftekanten til den centrale del af Hou