Solvarme forsinkes måske

Klage til Naturklagenævnet kan forsinke solvarmeanlæg i flere år

Verdens største solfangeranlæg - der efter planen skal opføres nord for Dronninglund - er måske kommet i fare. En klage til Naturklagenævnet kan udsætte byggeriet og måske udskyde planerne eller forhindre, at det opføres. Der er en gravhøj kun 40 meter fra det sted, hvor solfangeranlægget skal opføres. Brønderslev Kommune er indstillet på at tillade opførelse af anlægget. - Vi ville ikke tillade opførelse af bygninger, men vi mener, at det er muligt at etablere solfangeranlæg, fastslår formand for miljø- og teknikudvalget i Brønderslev Kommune Mikael Klitgaard (V). Han mener, at der er tale om et så godt projekt, at det bør realiseres. Det er et led i den politik, at fossile brændstoffer skal erstattes af vedvarende energi. Også kommunens forvaltning har sagt god for placeringen. Otte lodsejere og landboforeningen Agri Nord har imidlertid indbragt sagen for Naturklagenævnet. Miljøkonsulent Tine Madsen fra Agri Nord skriver i sin klage til Brønderslev Kommune, at hun ikke forstår placeringen i naturbeskyttelsesområdet. Det store spørgsmål er nu, om denne klage har opsættende virkning. Det er nemlig planen at stikke spaden i jorden her i foråret. Borgermøde i aften Der er borgermøde i aften i Dronninglund, i forbindelse med at denne lokalplan er ude i offentlig høring. Solfangeranlægget er på 35.000 kvadratmeter, og der er planer om at etablere et underjordisk damlager til det opvarmede vand. Dette damlager skal efter planen etableres i den tidligere grusgrav i Lunderbjerg. En placering tættere på Dronninglund by har tidligere været på tale. Der er tale om en investering på godt 100 mio. kr. Forbrugerne skal i løbet af kort tid tage stilling til anlægget på en ekstra generalforsamling. Behandlingen af en klage i Naturklagenævnet kan typisk tage mellem ét og tre år, er erfaringerne fra andre sager. Kulturarvstyrelsen, hvorunder oldtidsminder hører, mener også, at placeringen er forkert - på grund af gravhøjene.

Forsiden