Børnepasning

Som at sætte ræven til at vogte gæs

Det er Villy Søvndals reaktion på, at undervisningsministeren siger, at det er byrådet, der har det overordnede ansvar for forholdene i SFO’er som eksempelvis Tranen.

TRANUM:Folketingsmedlemmet Villy Søvndal fra SF har tidligere på måneden stillet spørgsmål til undervisningsminister Ulla Tørnæs (V). Han ville vide, om ministeren ikke mener, at sagen om indretningens af skolefritidsordningen Tranen ved Tranum skole sammen med eksempler fra andre steder i landet viser, at der er brug for klarere minimumsregler i forhold til SFO’er og Villy Søvndal ville også have undervisningsministerens svar på, om kommunerne i langt højere grad bør leve op til de regler, som der er i dag, på området. I Tranen er der som bekendt lige nu 51 børn om 100 kvadratmeter og et børnetoilet. Indtil for nylig var der 56 børn i Tranen. Har tillid til byrådet Nu er ministerens svar kommet. I Ulla Tørnæs’ sted svarer Claus Hjort Frederiksen (V), at der ikke fra Undervisningsministeriet centralt er fastsatte regler om, hvordan en skolefritidsordning skal indrettes. Ordningerne er omfattet af almindelige regler på det sundheds- og bygningsfaglige område. Blandt andet reglerne i henhold til bygningsreglementet, lyder det i svaret. I bygningsreglementet, hvor SFO’er ikke er nævnt, står der blandt andet, at der i opholdsrum i daginstitutioner mindst skal være et frit gulvareal på to kvadratmeter per barn i børnehaver og at der skal være indrettes mindst et wc for hver 15 beskæftigede. Undervisningsministeren svarer også, at ministeren ikke ønsker at indføre centrale retningslinjer for indretningen på området, da ministeren har tillid til, at kommunalbestyrelsen er bedst til at vurdere de lokale ønsker og behov . Herunder at sikre at ordningerne etableres på en måde, der er fuldt betryggende for børnene. Det svar er Villy Søvndal ikke imponeret over. - Det er ikke overraskende for mig, at der ingen regler er og at kommunerne har fri leg, siger han og tilføjer i sammen åndedrag, at det er konklusionen, som er nedslående. - Man anerkender problemet, men vil intet gøre, siger Villy Søvndal. Vil nu selv lave forslag I svaret fra undervisningsministeren står der blandt andet, at det er kommunalbestyrelsen, der har det overordnede ansvar for kommunens skolefritidsordninger, og derfor skal sikre, at disse indrettes og virker betryggende. - Det svarer til at sætte ræven til at vogte gæs. Det er naivt og er reelt en laden stå til, siger Villy Søvndal, som mener, at svar sender et bestemt signal til Brovst kommune. - At Brovst kommune har fuldstændig frie hænder. I kan gøre, hvad I vil og intet vil få os til at gribe ind. Det er reelt det, det siger. Hvor mange børn skal nøjes med et toilet, før de griber ind, spørger han. Svaret på det spørgsmål er i følge Villy Søvndal at lave regler, som skal svare til det som gælder for institutioner under serviceloven Villy Søvndal vil nu lave et forslag udenom regeringen, som vil forudsætte Dansk Folkepartis støtte. Det forslag vil han gå i gang med hurtigst muligt.