Frederikshavn

-Som en børnehave i et motorvejskryds

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

grafik - møller ved Hirsholm - sådan hedder den vist

FREDERIKSHAVN:Det var ternerne, stenrevene, sejladssikkerheden og indgrebet i naturen, der optog frederikshavnerne på DONG Energys møde mandag om mølleparken ved Hirsholm. Ole Rasmussen, ingeniør, sammenlignede placeringen af mølleparken med at lægge en børnehave i et motorvejskryds. Ved Frederikshavn er det bare færger i stedet for biler, der udgør trafikken. Per Hjelmsted Pedersen, DONG Energy, replicerede, at større skibe passerer i sikker afstand, så det er kun i tilfælde af et maskinhavari, hvor et skib både mister styreevnen og er forhindret i at kaste anker, at der kan opstå risiko for kollision. Bjarne Pedersen, formand for Frederikshavn og Omegns Lystfiskerforening, var bange for en miljøpåvirkning fra fundamenterne i stil med skibes bundmaling. Det afviste Per Hjelmsted Pedersen. Fundamenterne skal beskyttes mod korrosion, men i modsætning til skibe ikke mod begroning. Mølletårnene skal lysafmærkes af hensyn til flysikkerheden. Rovs Hansen, Kgl. Dansk Aeroklub ønskede lys på spidsen af vingerne. Men det dur ikke, fordi lysmarkeringen bliver til en streg i luft, når vingespidsen bevæger sig med 260 km/t, afviste Per Hjelmsted Pedersen. Jan Bille, deltids holmbo, ville helst have den største mølle på 200 meter placeres længst mulig væk fra Hirsholm og den mindste på omkring 150 meter nærmest ved øen. DONG-Energy har valgt at gøre det modsat, og det er af praktiske årsager ikke til diskussion, lod Per Hjelmsted Pedersen forstå. Chr. Bækkelund, Danmarks Naturfredningsforening, var betænkelig ved, om boblerev risikerer at blive ødelagt. Det sker ikke, lovede projektleder Tove Kjær Hansen, DONG-Energy. Møllerne opsættes minimum 500 meter fra boblerev, og så er der ikke risiko for, at de bliver påvirket af bundmateriale fra gravearbejdet. Hele VVM-undersøgelsen kan ses på www.ens.dk