Som en militær forhindringsbane

SNEVEJR:Det er med undren, at man bevæger sig rundt i Aalborg for tiden. Mens trafikken langsomt er begyndt at bevæge sig igen på vejbanen, er billedet et helt andet mange steder, hvis opmærksomheden vendes mod fortove, cykelstier og kantstensområdet ved vejen. Hvor bilerne har fået bedre mulighed for at bevæge sig rundt, er vi andre, som ikke har den luksus, nødsaget til at gennemgå noget nær en militær forhindringsbane for at komme frem i trafikken. Dette undre mig, når vi i medierne hører om, hvorledes vejret har været mildt ved de kommunale og regionale budgetter ang. snerydning. Det kan forkomme underligt, at de enorme snemasser blot skubbes til side i en sådan sammenhæng. Jeg måtte i denne sammenhæng hjælpe et par ældre mennesker gennem et trafikkryds forleden. Snemasserne var for store til, at de turde bevæge sig gennem dette område. Snerydningen burde vel gælde alle trafikale områder og ikke kun de centrale områder.