Som Fanden læser ...

Det er simpelthen at vende det blinde øje til, når Dansk Pelsdyravlerforening udlægger resultatet af de tilsynsbesøg, som fødevarestyrelsens rejsehold har gennemført i 2010, som et bevis på, at dyrevelfærden er meget fin i de danske minkfarme.

Når 43% af minkfarmerne brød reglerne, og når 10% af samtlige kontrollerede farme blev politianmeldt, så er det helt ude i hampen at tage det som et bevis på, at der ikke er noget at komme efter. Der er endda rigtig meget at komme efter! Bl.a. er der tale om særlige risikofarme, hvor rejseholdet tidligere har været på kontrolbesøg, og hvor der har været givet bemærkninger. Disse dårlige forhold burde jo for længst være blevet rettet. Minkproduktionen i Danmark er - tilsyneladende - dyrevelfærdsmæssigt helt uacceptabel, som den foregår i dag. Minken er et vildt dyr, som helst vil leve alene bortset fra parringssæsonen, og det er helt i strid med den måde, vi holder mink, hvor flere mink lever sammen i små trådbure og derfor skader/bider hinanden. Såfremt vi fortsat skal have minkproduktion i Danmark, skal der væsentlige forbedringer til i dyrenes levevilkår. Der skal være væsentligt mere plads i burene, fast bund i mindst halvdelen af buret, adgang til svømmevand på mindst 1 kvadratmeter, ligesom der skal være beskæftigelsesredskaber/legeredskaber. Desuden er det et væsentligt element, at minkene kommer til at leve i hvert sit bur, når de bliver kønsmodne, hermed undgår man en meget stor del af de skader, minkene påfører hinanden i dag. Der er lang vej igen for Dansk Pelsdyravlerforening, hvis man vil gå ud med et troværdigt budskab om, at dyrevelfærden er meget fin i de danske minkfarme.