Som Jesus - så Muhammed

I kølvandet på den verdensomspændende krise, som 12 karikaturtegninger i Jyllands-Posten af profeten Muhammed har forårsaget, er der kommet mange velmente kommentarer fra alle verdenshjørner.

Den tyske teolog Eberhard Jüngel har i nævnte avis bl.a. udtrykt: "På korset hænger allerede en karikatur. Den korsfæstede Jesus Kristus er i sin fornedrelse en karikatur af gudssønnen". Netop i den hensigt at stille sig solidarisk med menneskehedens allerfattigste og allermest elendige blev hele Jesu mennesketilværelse én stor fornedrelse. Ved at tåle den fornedrelse, som endda sluttede med, at han – Guds Søn – blev bespottet, dømt og henrettet som en forbryder, gjorde han det muligt for hvert eneste menneske at blive frelst. Når således Jesus Kristus, Guds Søn og alles Frelser kunne tåle denne fornedrelse og bespottelse og i sit evangelium anbefaler sine disciple at tåle det samme, synes det småligt og latterligt, at profeten Muhammed end ikke skal kunne tåle i al godmodighed at blive gjort en smule nar af og karikeret. Tidernes strid mellem kristne og muslimer er naturligvis udsprunget af modsætningerne i de to trosretningers vidt forskellige væsen. Større synes den islamiske profet altså ikke at være, end at hans proselytter tror, han har brug for deres hævngerrige ødelæggelse af andres ejendom, og at de i afstumpet vildskab tillader sig at trampe på eksempelvis det danske nationalsymbol. De islamiske fanatikere har med al tydelighed demonstreret for alverden, at de har gjort Muhammed til at være en profet i lommeformat, der har behov for deres gudsforladte assistance. Et af sidste de ord, der lød fra den korsfæstede Jesus, var: "Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør!" Han sagde også: "Al bespottelse imod Menneskesønnen skal tilgives!" Om kort tid skal vi fejre påske. Det gør vi til minde om, at Jesus dér demonstrerede sin guddomskraft ved triumferende at opstå fra de døde for endelig at blive optaget i den himmel, han var kommet fra.