EMNER

Som svar på tiltale

UNGDOMSKLUB:Normalt føler jeg det mest hensigtsmæssigt for dialogen at føre denne imellem de implicerede, og også i et forum, hvor dette høre hjemme. Og dette er IKKE I pressen.... Men når nu Hr. Ole Eskesen er startet i avisen d. 1. februar, føler jeg mig nødsaget til at reagere. Artiklen som Eskesen referere til, er en artikel på baggrund af et interview med undertegnede. I denne artikel bliver jeg citeret for, helt korrekt i øvrigt, at referere, hvad der fra medlemmernes side og deres forældre blev udtalt på generalforsamlingen. Og det er også rigtigt, at både kommunen og Vendsyssel Taxa fik "hård kritik på generalforsamlingen". Men som det også fremgår af artiklen, roste vi i bestyrelsen netop kommunen for deres store forståelse for vores situation, og for den positive behandling vi har fået hidtil. Så Hr. Eskesen: Det er skam helt i orden, at "du undrer dig". Men så bør du undre dig over GENERALFORSAMLINGEN og altså ikke over bestyrelsen, som undertegnede tilhører. Så jeg håber med dette indlæg at have det slået helt fast, at klubberne er glade for de fælles bestræbelser, der i øjeblikket gøres, for at finde andre lokaler til klubberne. Og foreløbig har jeg kun positive forventninger om samarbejdet med bl.a. Hr. Ole Eskesen i fremtiden. Men det behøver nødvendigvis ikke foregå igennem avisen.