Somalier fik dom for knivstikkeri stadfæstet

BROVST: Vestre Landsret har stadfæstet en dom på 60 dages ubetinget fængsel, som Fjerritslev Ret har afsagt over 31-årig somalier for knivstikkeri. Ud over de 60 dages fængsel lød byrettens dom på udvisning af Danmark i fem år. Dommen var anket af den dømte til frifindelse og af anklagemyndigheden til skærpelse, men da manden ikke mødte op til den berammede tid, traf landsretten beslutning om at stadfæste byrettens dom. Manden er dømt for knivstikkeri, da han i januar 2002 boede på Røde Kors Centret i Tranum. Han var netop ankommet fra Somalia en uge før episoden. Den fandt sted en aften ved 20-tiden, efter han havde drukket en del øl sammen med andre somaliere på centret. Han kom i slagsmål med en fra en anden klan og slog denne flere gange i ansigtet og stak ham to gange med en franskbrødskniv i overkroppen, så han fik mindre stiksår. Efterfølgende truede han en somalisk kvinde med, at han ville slå hende ihjel, og dagen efter modtog en anden somalisk kvinde også dødstrusler. Byrettens dom faldt i december 2003, efter at den var udsat indtil flere gange, fordi tiltalte eller de implicerede ikke mødte op for at afgive forklaring. Men ved politiets mellemkomst lykkedes det efterhånden at få samtlige implicerede hentet ved forskellige asylcentre landet over, således at retten kunne få en nogenlunde sammenhængende forklaring om begivenhederne. nca