Retspleje

Somaliere frikendt for snyd med teoriprøven

Rigspolitiet i København underkender politiets påstand om svindel

AALBORG:- Frikendt. Sådan lyder den netop trufne og endelige afgørelse fra Rigspolitiet i København i den meget spektakulære sag angående politiets påstand om snyd og svindel i forbindelse med syv somalieres teoriprøve. Med Rigspolitiets afgørelse er det nu en kendsgerning, at der ikke blev snydt ved teoriprøven, og at alle syv somaliere derfor har bestået prøven og nu kan gå videre med selve køreprøven. Dermed er den dansk-somaliske tolk fra Aalborg, der medvirkede ved teoriprøven, renset for alle politiets anklager om snyd og for uretmæssigt at have hjulpet sine landsmænd med at bestå den pågældende prøve. Alle bestod Kort fortalt går sagen tilbage til 3. september 2004, hvor de syv somaliske køreskoleelever - én fra Thisted og de øvrige seks fra Aalborg - gik til teoriprøve i Thisted. På grund af længere ventetid på teoriprøver i Aalborg valgte de aalborgensiske elever efter aftale med deres kørerlærer, Frede Damkier fra Aalborg, at aflægge prøven i Thisted, og der blev i den forbindelse rekvireret den nødvendige assistance fra en tolk. De syv elever gennemførte prøven og fik med det samme at vide af den prøvesagkyndige, at de alle havde bestået teoriprøven. For at bestå en teoriprøve må man maksimalt have fem fejl ud af de i alt 25 lysbilleder, som man får forevist, og de somaliske elever havde fejl i kun tre eller fire spørgsmål. Alle dumpet De syv somaliere og Frede Damkier blev derfor godt og grundigt rystet i deres grundvold, da politimesteren i Thisted, Kåre Skjæveland, i et brev af 14. september meddelte dem, at der efter politiets opfattelse var foregået uregelmæssigheder i et sådant omfang, at prøven erklæres for ikke bestået. Altså at alle var dumpet. Politiets opfattelse var, at tolken på én eller anden måde havde dikteret svarene til køreskoleeleverne. En påstand som tolken på det skarpeste har taget afstand fra. Kørelærer Frede Damkier var også rasende over påstanden om snyd, og på den baggrund klagede han via sin advokat til Rigspolitiet over politimesterens afgørelse. Alle bestod Politiassessor Mads Mazanti Hansen, der er sagsbehandler i sekretariatet hos Rigspolitiets Færdselsafdeling, og som har arbejdet med den konkrete somalier-sag, bekræfter over for NORDJYSKE, at Rigspolitiet netop har omgjort afgørelsen truffet af Thisteds politimester. - Det korte af det lange er, at eleverne har bestået den omtalte teoriprøve, og de kan nu gå videre til den praktiske prøve - altså at gennemføre selve køreprøven. I Rigspolitiets brev til parterne hedder det bl.a.: - "Rigspolitiet finder på denne baggrund ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at antage, at der har været snydt under prøven". Og der står videre: - "Det kan endvidere ikke afvises, at det er kørelærerens undervisning i de omhandlede delmål i undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori B., der kan være årsag til de sammenfaldende fejlagtige besvarelser". Og endelig: - "Rigspolitiet har noteret sig, at der ikke i forbindelse med teoriprøvens afholdelse er konstateret uregelmæssigheder, som har givet den prøvesagkyndige anledning til at gribe ind". Mads Mazanti Hansen: - Vi mener ikke, at det er bevist, at der er foregået snyd, og på den baggrund kan vores afgørelse ikke blive anderledes. Rigspolitiet er den overordnede myndighed på området, og Mads Mazanti Hansen betragter dermed sagen som endeligt afsluttet. Han ønsker ikke at gå ind i en tolkning af afgørelsens formuleringer og tilføjer afslutningsvis, at alle jo kan tage fejl.