EMNER

Somaliere klar med lang liste

Bøn er kun en lille del af aktiviteterne, oplyser kulturel forening.

Det er langt fra kun bøn, der foregår oven over Netto-forretningen i Danmarksgade 41 i Aalborgs midtby. Den besked har kommunen nu modtaget fra Kulturel Forening for Børn og Unge i Aalborg, efter at foreningen kom i søgelyset i forbindelse med overfaldet på tegneren Kurt Westergaard. Den 28-årige somalier, der er sigtet i sagen, har haft tilknytning til foreningen, og det fik kommunen til at kræve en detaljeret redegørelse for, hvilke aktiviteter den somaliske forening har på programmet. Formålet var blandt andet at få klarhed over, om foreningen er berettiget til det kommunale tilskud, som folkeoplysningsudvalget bevilger. Kommunen giver således ikke tilskud til kirkelige/religiøse handlinger, og da adressen i Danmarksgade primært er kendt som tilholdssted for en moské, ville kommunen gerne vide, om der er andre ting end bøn på aktivitetsplanen. Og det er der altså, lyder svaret fra den kulturelle forening, hvorfra kommunen i går modtog en oversigt. Rådgivning og bøn Foreningen har angivet, at den afvikler følgende aktiviteter i 2010: Beskæftigelsesmæssig rådgivning, uddannelsesrådgivning, familierådgivning, ungerådgivning. forældrerådgivning, lektiehjælp, fællesspisning, modersmålundervisning, kulturfortælling, fysiske aktiviteter, fejring af højtider, leje af hoppebold, sundhedsformidling, bøn, internetcafé og turneringer i fodbold/ bordtennis/quiz . - Foreningen er bekendt med, at bøn ikke er at betragte som folkeoplysende aktivitet. Hvorvidt de øvrige aktiviteter er tilskudsberettigede under folkeoplysningsloven beror alene på en konkret vurdering, konstaterer folkeoplysningsudvalgets formand, Keld Jensen. Han kunne mandag ikke oplyse, hvordan aktivitetsplanen eventuelt vil få indflydelse på den kulturelle forenings tilskudsmuligheder. I samråd med skole- og kulturrådmand Anne-Dorte Krog har Keld Jensen i første omgang bedt forvaltningen om at undersøge indholdet af de enkelte aktiviteter og lave et notat, der kan danne grundlag for en behandling af sagen i folkeoplysningsudvalget. Kuklturel Forening for Børn og Unge har flere gange tidligere mistet tilskud - og har fået besked på at betale tilskud tilbage - blandt andet fordi den ikke har kunnet dokumentere antallet af medlemmer. Ifølge foreningens egne oplysninger havde den 596 medlemmer ved udgangen af 2009.