Somaliere skal lære at arbejde

For første gang nogensinde undersøges, hvorfor en bestemt etnisk gruppe mangler arbejde

AALBORG: Flere somaliere skal i arbejde, mener integrationsminister Bertel Haarder (V), og hans ministerium har derfor bedt Socialforskningsinstituttet om at kortlægge forholdene i netop denne indvandrergruppe. Det er første gang nogensinde, at en særskilt etnisk minoritet bliver undersøgt. - Det var oplysninger om, at en meget stor andel af somalierne står udenfor arbejdsstyrken, der fik os til at sætte undersøgelsen i gang. Vi skal se, om der er nogen særlige ting eller initiativer, som i højere grad kan få somalierne ud på arbejdsmarkedet, siger Martin Isenbecker, kontorchef i Integrationsministeriet. Indvandrere med somalisk baggrund er den dårligst integrerede gruppe i Danmark. I hvert fald hvis man ser på tilknytningen til arbejdsmarkedet. De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 16 procent af somalierne er i arbejde. Til sammenligning er det tilsvarende tal for alle indvandrere fra ikke-vestlige lande 45 procent. - Det er første gang, vi går i dybden med en enkelt gruppe på den måde, og det er et udslag af, at tallene er så markante. Undersøgelsen er et forsøg på at vende det til noget konstruktivt i stedet for bare at pukke på somalierne, fortæller Martin Isenbecker. Undersøgelsen skal "belyse årsagerne til denne gruppes beskedne arbejdsmarkedstilknytning" og "vurdere betydningen af mulige baggrundsfaktorer som social baggrund, medbragt uddannelse og opholdstid i Danmark", fremgår det af Socialforskningsinstituttets projektoplæg. Resultaterne skal danne baggrund for nye initiativer rettet specifikt mod indvandrere med somalisk baggrund i Danmark. - Jo bedre oplysninger, man har om en bestemt gruppe, jo mere målrettet kan indsatsen blive. Man kan forestille sig mere oplysning til indvandrergruppen og arbejdsgiverne, og så er det et spørgsmål om at fortælle kommuner og andre, hvor skoen trykker, siger Martin Isenbecker, der ikke vil komme nærmere ind på fremtidige projekter, før undersøgelsen er færdig. - Pointen er ikke at konkludere noget på forhånd om en bestemt gruppe mennesker. Men det er bestemt noget, vi prioriterer højt, siger han. Rapporten fra Socialforskningsinstituttet ventes færdig sidst i juni, og Det Somaliske Netværk i Danmark bakker initiativet op. - Når man oplever, at en flygtningegruppe generelt har utroligt svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, må man gøre en særlig indsats for at forebygge den dér passivitet. Ellers videregiver man det dårlige mønster til de næste generationer, siger Mohamed Gelle fra Det Somaliske Netværk. I Aalborg Kommune er et nyt initiativ på tegnebrættet for især at skabe job til somaliske kvinder. Det sker ved at danne netværk, der f.eks. kan hjælpe ved pasning af syge børn og andre problemer. - Vi vil prøve et lave en omfartsvej til arbejdsmarkedet i stedet for at tage den direkte vej. Hvis vi begynder at tale arbejde efter to måneder, lukker de fleste i, siger integrationschef Erik Bo Mikkelsen, Aalborg Kommune. Erhverv side 3