Somalisk pige tvangs- undersøgt

Formand for børne- og ungeudvalg efterlyser klare retningslinjer ved mistanke om omskæring

AALBORG:For første gang nogensinde her i landet er en somalisk pige blevet tvangsundersøgt for at få konstateret, om hun var omskåret. Undersøgelsen er foretaget af Aalborg Kommunes skolelæge, som havde fået besked af formanden for kommunens børne- og ungeudvalg, Ib Rasmussen (S), om at gøre det. Undersøgelsen, som foregik i barnets hjem, viste ikke synlige tegn på omskæring. Ib Rasmussen traf beslutningen, efter at han gennem en sagsbehandler havde fået at vide, at der var stærk mistanke om, at den lille pige var blevet omskåret. I går blev Ib Rasmussens beslutning underkendt af de øvrige medlemmer i børne- og ungeudvalget, der tæller både en jurist og andre byrådsmedlemmer. - Juraen siger åbenbart, at jeg ikke var berettiget til at træffe den beslutning, jeg gjorde. Men jeg synes, at det er min opgave først og fremmest at varetage barnets tarv, og det kan jo meget vel være, at et barn i tilfælde af, at der er foretaget omskæring, har brug for noget ekstra omsorg her og nu, siger han. Ib Rasmussen fortryder således ikke sin beslutning. Og han vil ikke afvise, at han i en tilsvarende situation atter vil foranstalte en lægeundersøgelse, selv om juraen siger noget andet. Socialrådmand Birgit Ekstrøm (S), der selv har været formand for børne- og ungeudvalget, er helt enig med Ib Rasmussen. - Jeg ville selv have gjort det samme og bakker ham 100 procent op. Vi har jo selv skrevet ud til vore institutioner, at omskæring er et voldsomt overgreb mod børn og at personalet skal give besked, hvis de fatter mistanke, siger hun. Både Birgit Ekstrøm og Ib Rasmussen efterlyser klare retningslinjer fra socialministeren om, hvad de skal gøre, hvis personalet har en stærk mistanke om, at en lille pige er blevet omskåret. - Socialministeren har jo meldt ud, at det er en alvorlig sag og nærmest fyringsgrund, hvis ansatte ikke videregiver deres mistanke om omskæring. Men hvad skal de sociale myndigheder stille op, hvis ikke de kan få sådan en mistanke be- eller afkræftet ved en undersøgelse, spørger Birgit Ekstrøm. 1. sektion side 3