Sommeraften på Sæby Havn

TRAFIK-KAOS:Jeg er kommet på Sæby Havn hele mit liv. Som barn for at se på de lokale fiskeres landinger af fisk til auktionshallen, eller for at overvære sildekranernes og lastoptagernes hårde slid på den modsatte side af den dengang så travle fiskerihavn. Den tid er for længst forbi. Da rødspætten forsvandt fra vort farvand, og erhvervsfiskerne derfor søgte bort, ændrede havnen status og blev bygget om til lystbådehavn, med lidt spredt erhverv, der ikke længere er relateret til havnen. Sidst er der opført boliger og butikker, og havnen fremstår som en blanding af boligkvarter, gågade og flydende campingplads. Jeg har tidligere beklaget det voldsomme byggeri på havnen, der næsten har ødelagt det gamle havnemiljø, men det løb er som bekendt kørt af politikere, der mener sig mere fremsynede end undertegnede. Men … i unødvendig tilgift til den skade der nu engang er sket, så synes jeg at der specielt i denne sommer har hersket ret kaotiske trafikforhold på havnen – specielt hvis man er på cykel, eller endnu værre til fods med et par småbørn omkring sig. Den alt for megen biltrafik og parkering på havneområdet udgør efterhånden et problem. Kommunens forsøg på regulering ved ensretning og p-pladser, har ikke ændret folks uvane med at ville køre helt hen til kiosker, spisesteder eller til nordre mole, når flaget dagligt spilles ned. Resultatet er kaotisk, og kan i visse situationer udvikle sig til direkte farligt, hvis uheldet er ude og der skal tilkaldes ambulance eller slukningsmateriel. Problemet er svært at løse på de nuværende havnearealer, og jeg synes derfor det er interessant, når jeg fra forskellig side hører tanker om at udvide havnen ved en inddæmning af det lavvandede havområde øst for den gamle fiskefabrik – evt. for at lave en decideret jolle- og fritidsfiskerhavn. En sådan udvidelse kunne – hvis den indrettes rigtigt med tilpas mange p-pladser – ”tage trykket” fra den voldsomme trafik på havneområdet, hvor der så kunne indføres yderligere trafikale begrænsninger, så man uden risiko for sine børns sikkerhed kan nyde det miljø, der trods alt er på resterne af det der engang var en fiskerihavn. En sådan udvidelse kunne formentlig opføres med EU-støtte, som stort set alle andre tiltag på turist/havneområdet har kunnet opnå de senere år. Så i stedet for at lappe videre på tidligere fejltrin, synes jeg vi i Ny Frederikshavn Kommune skal forsøge at løse de stigende trafikale problemer på Sæby Havn en gang for alle – og tænke det nævnte projekt ind i vores langtidsplanlægning.