Turisme

Sommerbybus med turist-køreplan i 2005

SKAGEN:Det bliver højst sandsynligt Nordjyske Jernbaner, som kommer til at står for sommerbybussen i Skagen i 2005. Det er afgjort efter, at Nordjyllands Trafikselskab har sagt nej til at stå for driften, selv om Skagen Kommune har tilbudt at betale halvdelen af et eventuelt underskud. Nordjyske Jernbaner har ønsket, at Skagen Kommune stiller med en underskudsgaranti på 50.000 kroner, og det har udvalget for teknik og miljø sagt ja til. Pengene skal, hvis der bliver underskud, tages fra kontoen for turistservice. Det er den rette konto, mener man, idet en passageranalyse i år viste, at 88 procent af passagererne med bybussen er turister. Det er derfor også besluttet, at bybussens ruter i 2005 skal lægges, så bussen kommer omkring flere steder i Skagen og Gl. Skagen, som man af erfaring ved, turisterne besøger. De endelige ruter er endnu ikke fastlagt, men der arbejdes med planer om, at der skal være to ruter. Begge kører til Grenen, Gl. Skagen og Skagen Havn. Den ene rute skal efter forslaget så køre gennem Skagen Nordby og blandt andet ud til Skagen Odde Naturcenter. Den anden rute skal ud for enden af Damstedvej, gennem Vesterby, forbi Skagen By- og Engnsmuseum, Naturhistorisk Museum og ud til parkeringspladsen ved Den tilsandede Kirke. Bybussen skal efter planen køre alle dage fra Pinselørdag til søndag 21. august.