Sommerens feststemning klinger godt i klubkasserne

Fem anstrengende Kimbrerfestdage resulterede i et gedigent overskud på 423.000 kroner

Kimbrerfestformand Tom­my Hejl­skov og og kas­se­rer Finn Odberg kun­ne på re­præ­sen­tant­skabs­mø­det frem­læg­ge nok et for­nemt fest­plus.AR­KIV­FO­TO

Kimbrerfestformand Tom­my Hejl­skov og og kas­se­rer Finn Odberg kun­ne på re­præ­sen­tant­skabs­mø­det frem­læg­ge nok et for­nemt fest­plus.AR­KIV­FO­TO

AARS:Klubberne bag Kimbrerfesten kan også i år se frem til en pæn pose penge til klubarbejdet ovenpå det frivillige arbejde under festen i begyndelsen af september. Overskuddet af anstrengelserne landede i år på 423.000 kroner, som bortset fra 25.000 kroner bliver fordelt mellem de 12 foreninger. - De 25.000 kroner har vi valgt at hensætte til forskønnelsen af anlægget. Vi kan ikke få bedre rammer til byfesten, derfor vil vi gerne bidrage til at bevare åndehullet i byen, siger kimbrerfestkomiteens formand Tommy Hejlskov. Støtte til anlægget Kimbrerfestkomiteen har gennem årene nu hensat 80.000 kroner til at given hjælpende hånd, når renoveringen af Lystanlægget tager fart. På det årlige repræsentantskabsmøde forleden noterede Tommy Hejlskov sig, at publikum trofast mødte op selvom årets fest ikke hørte til blandt de mindst regnvåde. - Besøgsantallet var på samme niveau som i 2005. torsdag, fredag og lørdag var der flere end sidste år, men regnen gjorde at der var færre om søndagen, konstaterer Tommy Hejlskov. Når overskuddet ikke helt kom op i nærheden af rekorden er en del af forklaringen en række investeringer. - Blandt andet fik vi lavet en ekstra bro over kanalen. Det lettede på trafikken frem og tilbage, bemærker Tommy Hejlskov. De to måneder der er gået siden festen har ikke givet anledning til overvejelser om de store epokegørende ændringer til næste års fest. - De forskellige indslag kørte næsten alle med fulde huse. Det eneste sted der manglede publikum, var til Jazz om fredagen, siger Tommy Hejlskov. På valg til komiteen var Kristian Mark Larsen og Tommy Hejlskov. De modtog begge genvalg. Den samlede komite består af Sekretær Marianne Krogh, Kasserer Finn Odbjerg, Materielforvalter Ove Andersen, Næstformand Kristian Mark Larsen og Formand Tommy Hejlskov. Som suppleanter var der også genvalg til Lars Bjørn og Henrik Larsen. Klubberne bag festen er Vesthimmerlands Handicapidræt, Aars HK, Aars Idrætsklub, Aars Svømmeklub, Aars Tennisklub, Aars Bordtennisklub, Aars Volleyballklub, Aars Brydeklub, Aars Skytteklub, Aars Gymnastikforening, Aars Sportsrideklub, og Aars Badmintonklub.