Australien

Sommerferie på australsk

Hobro-pige på drømmetur

Anne Kath­ri­ne Ves­ter­ga­ard Lau­rit­sen, der her ses sam­men med Ar­vid An­der­sen  fra Lions i Ho­bro, kan se frem til seks uger i Aus­tra­li­en. PRI­VAT­FO­TO

Anne Kath­ri­ne Ves­ter­ga­ard Lau­rit­sen, der her ses sam­men med Ar­vid An­der­sen fra Lions i Ho­bro, kan se frem til seks uger i Aus­tra­li­en. PRI­VAT­FO­TO

HOBRO:Seks uger fyldt med spændende oplevelser venter den 18-årige Hobro-pige Anne Kathrine Vestergaard Lauritsen. Hun satte mandag kurs mod Australien for at deltage i et internationalt ungdomsudviklingsprojekt indenfor den verdensomspændte organisation Lions. Anne Kathrine, der er blevet sponseret af Lions Club i Hobro, skal i de første godt og vel fire uger bo hos en australsk familie i Brisbane. Familien har to jævnaldrende unge - en dreng og en pige på henholdsvis 18 og 19 år. De lever på en farm i Brisbane, hvor de udelukkende dyrker afgrøder. Den sidste uge skal Anne Kathrine tilbringe i en lejr på fastlandet ved kysten ud for Great Barrier Reef. Her skal hun være være sammen med 27-28 andre unge, som kommer fra alle verdensdele. I tiden i lejren skal Anne Kathrine deltage i gruppeopgaver på tværs af alle nationaliteter. Herudover vil der blive brugt en del tid på at lære at dykke, sejle i kano og at være på vandreture. Formålet med ungdomsudvekslingen er at skabe en større medmenneskelig for-ståelse samt bedre og dybere forståelse af andre kulturer. Erfaringen viser da også, at unge, der har deltaget i Lions ungdomsudvekslinger, kommer hjem med et større internationalt netværk, som vedligeholdes i mange år. Anne Kathrine er tilbage i Hobro igen 9. august