Litteratur

Sommerfesten gav overskud

Sommerfesten i Brovst gav i år et overskud på 65.000 kr., der deles ligeligt mellem arrangørerne Brovst Idrætsforening og Lions Club Hanbo Brovst. - Det er tredje gang, at vi sammen har stået for sommerfesten, og det er første år, at vi får så stort et overskud. Det er vi glade for, da det viser os, at der er en lokal opbakning til festen, fortæller Jan Larsen, præsident i Lionsklubben. Han tilføjer, at pengene skal bruges til ungdomsarbejdet i BIF og til det humantære og velgørende arbejde, Lionsklubben står for med prioritet til lokale organsationer, foreninger og enikeltpersoner. Sidste år gav sommerfesten et overskud på knap 30.000 kr., mens der i 2000 var balance mellem indtægter og udgifter. Kommuneingeniør taler ved DN's årsmøde Kommuneingeniør Henrik Damsgård taler tirsdag 8. oktober på årsmødet i Danmarks Naturfredningsforening om sine visioner for udviklingen i Brovst Kommune med fokus på administration af landzone-lovgivningen, der 1. september overgik til kommunerne. Årsmødet holdes på Kulturcenter Bratskov. DN har på landsplan 145.000 medlemmer, og i den lokale forening er der 231. Næsten uændret ledighed Antallet af ledige i Brovst Kommune faldt fra 264 til 259 i løbet af august. For Nordjyllands Amt som helhed steg antaller af ledige i perioden fra 16.325 til 16.807. Tallene fremgår af den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. Set i forhold til samme periode året før er der i Brovst Kommune tale om et fald i antallet af ledige på 46. Øland Foredrag om Benny Andersen Lektor Poul Christian Overgaard, Rønde, taler tirsdag i Øland Præstegård om Benny Andersens forfatterskab. Poul Christian Overgaard er kendt for sin omfattende foredragsvirksomhed overalt i landet. Hans indlæg har titlen Fortovscaféernes sammenklappelige livsanskuelse. Benny Andersen tager ofte udgangspunkt i at være og at leve, når han skriver sine sange og digte. Han fik sit store genenmbrud, da han sammen med Poul Dissing omkring Svantes Viser, der også er kendt som Se, hvilken morgenstund. Øland Menighedsråd er arrangør af aftenen, hvor der er gratis adgang.