Sommerhus i skoven

12 sommerhusejere i Lundby Krat har i 50 år haft fælles skøde på deres grunde

LUNDBY KRAT: Fårene græsser i Lundby Bakker, hvis de da ikke lige hopper over hegnet for at nippe lidt til det grønne omkring et af sommerhusene på Pollendalen. Terrænet bugter sig i bakke og dal og mellem træerne ligger 12 hyggelige huse, som har ligget der i mindst 50 år. - Ja, her er dejligt, siger Ove Iversen og Erik Nielsen er helt enig. De har haft sommerhus i Lundby Bakker i henholdsvis 17 og 16 år. 26. oktober kan deres sommerhusforening fejre 50 år jubilæum. Baggrunden for det jubilæum er lidt specielt. - Det begyndte i slutningen af 1940'erne, hvor beboere i Vejgaardområdet og andre med tilknytning til Aalborg værft kom herud. De lejede et stykke af skoven af bondemanden Hermansen, som boede på sin gård på hjørnet af Aspedalen og Mannedalen i udkanten af Gistrup Bakker, det vi i dag kalder Lundby Bakker, fortæller Erik Nielsen og Ove Iversen. I begyndelsen var der fire-fem familier med huse i området, men det voksede hurtigt til 12, og foreningen blev stiftet. - Så var der basis for, at man kunne købe et stykke jord af Hermansen, det blev på 18.000 kvadratmeter, som blev købt for 7000 kroner med et fælles skøde for alle 12 huse. Alle var glade, og man fordelte jorden imellem sig som det bedst passede i terrænet, så parcellerne blev ikke lige store, fortæller Erik Nielsen. Netop det med parcellernes størrelse gav anledning til nogle diskussioner i den lille forening. - Nu skal det ikke forstås sådan, at vi har været uvenner, for vi har altid kunne tale os til rette. Men vi fandt efterhånden ud af, at det var bedst at få lavet en professionel opmåling af området ud fra de tidligere opsatte skelpæle, og det fik vi i 1999, siger Ove Iversen. Området har naturligvis udviklet sig gennem årene, men de 12 huse bliver ikke til flere - bortset fra at der måske kommer et kunstfærdigt arbejdsskur til med sprossede vinduer og græstag, som hos Ove Iversen eller en flot finsk pavillon, der netop i år er opført på Erik Nielsens højt belliggende grund med udsigt under trætoppene helt ind til Grønlands Torv med det markant højhus. - Ja, det er en dejlig plet her. Tæt på byen og så alligevel midt i skoven. Nu bor vi begge to i lejlighed inde i byen, så er det en perfekt kombination at have sommerhus herude, siger Erik Nielsen. Han har aldrig drømt om et hus ved Vesterhavet, hvor han kunne ligge på drømmesengen og se på vandet. - Nej, herude er der altid noget at lave, jeg dur ikke til at sidde stille hele dagen, siger han og Ove Iversen er helt enig. - Børnebørnene elsker også at komme herud, for her er altid noget at lave, noget brænde der skal saves, vi kan gå en tur og så videre, siger Ove Iversen, der har otte børnebørn, men Erik Nielsen har tre. På begge grunde står der også træhytter som ungerne kan lege i og omkring. Vand og telefon Selvom både Over Iversen og Erik Nielsen ligesom flere af de andre beboere i området godt kan lide at have noget at rive i, så sææter de også pris på, at det er blevet mere komfortabelt i husene med tiden. - I begyndelsen måtte man tage vand med hjemmefra til at lave en kop kaffe og så videre. Men siden kom der en vandboring med en gammeldags håndpumpe til tæt på et svagt kildevæld, hvor der stadig risler vand op. I 70'erne blev der så etableret elforsyning fra Gistrup Vandværk, hvilket var et stort fremskridt, for så kunne der også sættes rigtige toiletter med træk og slip op, fortæller Erik Nielsen. Senere i 1981 fik sommerhusene indlagt el, og i samme omgang blev der gravet et telefonkabelnet ned. Men selvom det nu både er idyllisk og bekvemt, så er foreningen meget bestemt på at bevare de 12 huse som sommerhuse og ikke helårshuse. - Det står i vedtægterne, at man ikke må bo i huset hele året, og det håndhæver vi. Altså man skal ikke købe et hus herude og så regne med at foreningen ser igennem fingre med, at man bor her hele året, for det gør vi ikke, siger Erik Nielsen og Ove Iversen bestemt. Naturligvis må man bo i huset hele året, når man bliver pensionist, hvis man har ejet huset i mindst otte år, ligesom i alle andre sommerhusområder, og det er der en familie, der gør for tiden. Fællesskab og privatliv Det 50 års jubilæum skal naturligvis fejres og det bliver det på selve dagen, hvor Ove Iversens hus er rammen om festlighederne. - Vi mødes her til eftermiddagskaffe, så går vi en tur i skoven og samles igen senere til lidt mad, fortæller Ove Iversen. Omkring to tredjedel af foreningens medlemmer kommer til jubilæet. - Vi har et godt fællesskab herude, men med respekt for privatlivet - vi overrender ikke hianden, og vores huse ligger måske mere "privat" end i andre sommerhusområder, hvor man kan kigge over hækken til hinanden, siger Erik Nielsen. - Men vi hjælper hianden. Erik er elektriker og jeg er tømrer og snedker, så vi kan give hinanden en hånd, siger Ove Iversen, som også får tid til en pause sammen med Erik Nielsen på bænken foran arbejdsskuret med en pilsner indenfor rækkevidde. En gang om året mødes alle dog til vejdag, hvor bevoksningen langs den fælles vej beskæres, der spredes grus på vejen og så videre. - Og så laver Asta mad til os. Hun er den af os, der har haft hus længst herude - i 25-30 år, siger Ove Iversen. Asta Mikkelsen er 71 år, og en af de "ældste" beboere i området. - Men ellers er vi snart nogle af de ældste med 16 og 17 år på bagen herude - for et par måneder siden døde Edwin Svendsen, der havde haft hus herude i 48 år. Men for et par år siden skete der et generationsskifte og flere "nye" familier kom til, siger Erik Nielsen. Nogle hænger ved længe, andre finder ud af, at det alligevel ikke lige er dem med et skovhus. Men Erik Nielsen og Ove Iversen er solgt til skovlivet. - Jeg kan rigtig godt lide årstidernes skiften, og det fornemmer man bedst her i skoven, synes jeg, siger Erik Nielsen, og Ove Iversen er helt enig. - Og så er der altid noget at gå i gang med herude, tilføjer han.