Sommerhus-sag i kommunalbestyrelsen

Sommerhusejer vil bo i sit sommerhus året rundt - politikere uenige om dispensation

Lokalpolitik 22. september 2002 08:00

LØKKEN: En sommerhusejer på Harald Jensensvej i Løkken har søgt om lov til at bebo huset hele året rundt. Den ansøgning vil Frode Larsen (tværpolitisk) og Egon Quist (V) gerne imødekomme, mens Kim Bach (fællesliste) og Niels Christiansen (S) ikke mener, at sommerhuse skal beboes fast året rundt. Frode Larsen har nu bedt kommunalbestyrelsen drøfte sagen. Ifølge planloven må en bolig i sommerhusområde - bortset fra kortvarige ferieophold - ikke anvendes til overnatning fra 1. oktober til 31. marts, med mindre boligen blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev udlagt til sommerhusområde. Ifølge loven gælder forbudet om helårsbeboelse ikke pensionister, der har ejet ejendommen i otte år. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbudet mod helårsbeboelse i sommerhuse. Hidtil har dispensation kun været givet til ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker, når det har været nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift, til personer, der i forbindelse med køb af ejendommen fejlagtigt af kommunen har fået oplyst, at de lovligt kunne benytte sommerhuset til helårsbeboelse, og ved alvorlig sygdom og invaliditet, hvor en rimelig tilværelse kun kan opnås i sommerhuset. Helbredsmæssige årsager har ifølge teknisk forvaltning ikke bevirket, at der er givet dispensation. "En dispensation vil ikke kunne meddeles lovligt", lyder den klare melding fra teknisk forvaltning. - Jeg har stemt imod en dispensation, fordi der er en lov, der siger, at man ikke må helårsbebo sommerhusene. Og den har vi tænkt os at følge, for vi mener også den gælder i Løkken-Vrå kommune, tilføjer formanden. - Vi har ikke ret til lovligt at give dispensation. Kim Bach påpeger også, at der er et hensyn at tage til de mennesker, der har købt sommerhus i et rekreativt område. - De har købt huset i tiltro til, at det var et rekreativt område. Giver man bare los på det felt, bliver alle sommerhusområder til noget, som folk tager væk fra i weekenderne. Så bliver det et villakvarter, der bare ligger et andet sted. Det skal man også passe på. Så er det ikke rekreativt område, mener Kim Bach. - Sommerhusområderne skal ikke udvikle sig til et parcelhuskvarter - og det har været hovedsigtet med reglerne. Dispensation Love eller ej. Frode Larsen deler ikke udvalgsformandens synspunkter. Han ønsker mere lempelige regler for helårsbeboelse af sommerhusene. - De her mennesker har ærligt søgt om at gøre deres sommerhus til helårsbeboelse. Og deres sommerhus ligger helt op til helårsbeboelse. Jeg synes, de skal have dispensation, også selvom de ikke er ikke pensionister, siger Frode Larsen. Men hvor går dine grænser. Er det i orden, at sommerhuseområderne generelt bliver helårsbeboelse? - Det tager jeg afslappet. Hvis husejerne vil indfinde sig med de servicetilbud, vi kan give i sommerhusområderne, er det da bedre, at vi får unge mennesker derud at bo, end vi får pensionister derud. Folk bliver mere frie i dag, og unge mennesker vil bare have et sted at være. De anlægger ikke have. De vil have det så let så let som muligt, mener Frode Larsen. Han er ikke bekymret for, at sommerhusområderne skal forvandles til villakvarterer. - Hvad forskel er det på, om det er et villakvarter, eller det er et sommerhusområde, der er udlejet året rundt, spørger han. - For mig er det lige meget, om det er ejer eller lejer, der bor i husene. Men loven siger, at sommerhuse ikke må beboes hele året? - Jeg har ikke noget imod at gå op mod loven. Det kunne jo være dejligt, hvis Løkken-Vrå Kommune første gang gik imod systemet. I stedet for bare at sige javel amt, eller javel stat. I sommerhuskommunen Gilleleje tager man for eksempel afslappet på, om folk bor i deres sommerhuse. Nu ønsker jeg, vi tager debatten i kommunalbestyrelsen i Løkken-Vrå Kommune. - Det er en ny kommunalbestyrelse, og jeg mener generelt, vi skal beslutte, at vi ser gennem fingre med helårsbeboede sommerhuse og lader folk flytte ud i sommerhusene. De skal selvfølgelig ikke etablere virksomheder derude. Men så lang tid, de bor der, og de ikke anlægger haver, er det i orden. Det er som om, Løkken-Vrå Kommune ikke vil følge med og se, hvordan folk bor i dag. Sagen har senest været drøftet i økonomiudvalget, og her mente et flertal, at man ikke kan give dispensation til helårsbeboelse. Niels Erik Gregersen (V) stemte for en dispensation, mens Birthe Andersen (V) var fraværende ved udvalgsmødet. - Det er imod lokalplanens anvendelsesbestemmelser at dispensere. Derfor anbefaler flertallet i økonomiudvalget et afslag, siger borgmester Knud Rødbro (fællesliste).

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...