Sommerhus skal fjernes

Der er ingen mulighed for at lovliggøre sommerhus på Klitvejen 98 HJARDEMÅL KLIT: - Sommerhuset er opført i et område, hvor det under ingen omstændigheder er muligt at opføre et sommerhus. Derfor er der heller ingen mulighed for at lovliggøre et ulovligt opført sommerhus. Derfor skal huset væk, uanset hvor træls, de må forekomme. Et enigt udvalg for miljø- og teknik besluttede på denne uges møde at følge en indstilling fra forvaltningen om at varsle et såkaldt ¿lovliggørelsespåbud¿ for huset. det vikl i praksis sige, at huset skal rives ned, da det er den eneste måde, hvorpå det ulovlige forhold kan blive lovligt. Udvalgsformand Ole Westergaard forklarer, at en tidligere ejer af ejendommen på Klitvejen 98 tidligere havde søgt og fået afslag til et ønske til at frastykke den grund huset ligger på. det var i forbindelse med denne henvendelse, kommunen blev opmærksom på det ulovligt opførte sommerhus. Ejendommen er efterfølgende solgt uden det ændrer ved, at der ikke kan ligge et sommerhus på stedet ligeså lidt som der kan udstykkes en grund til et sommerhus. Af sagsfremstillingen fremgår, at der i forbindelse med salget af ejendommen tilsyneladende er knyttet nogle betingelser til sommerhuset og den grund, der er opført på. - Det er muligt, at nogle forhold i en handel knytter sig til huset, men det ændrer ikke ved, at huset skal væk, siger udvalgsformanden. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk

Forsiden