Sommerhusbureau flytter til Løkken

Stigende efterspørgsel på danske sommerhuse bringer udlejningsbureauet NetFerie til Løkken

I frem­ti­den bli­ver det nem­me­re for som­mer­hus­eje­re i Løk­ken at ud­le­je de­res som­mer­hus. Et nyt ud­lej­nings­bu­reau flyt­ter nem­lig til byen.ar­kiv­fo­to

I frem­ti­den bli­ver det nem­me­re for som­mer­hus­eje­re i Løk­ken at ud­le­je de­res som­mer­hus. Et nyt ud­lej­nings­bu­reau flyt­ter nem­lig til byen.ar­kiv­fo­to

I fremtiden bliver det nemmere for sommerhusejere i Løkken at udleje deres sommerhus. Stigende efterspørgsel på gode danske sommerhuse har nemlig bragt det østjyske udlejningsbureau NetFerie til Løkken. De har netop åbnet et kontor midt i byen. Det er NetFeries udlejningschef, Ole Madsen, der bemander kontoret i Løkken. Han fortæller, at bureauet de seneste år har haft en stigende efterspørgsel fra tyske kunder, som gerne vil til Vestkysten. - Det ønske må vi jo efterkomme, og det gør vi så ved at etablere os i Løkken, siger han og tilføjer, at bureauet håber på mange aftaler, for der er rigtig mange lejere, der står parate til at leje et sommerhus. 75 % af lejeprisen Hvis man vil leje sit sommerhus ud hos NetFerie, bestemmer man selv, hvornår huset skal udlejes. Man kan også nøjes med at leje sit sommerhus ud i et par uger om året. Sommerhusejeren får 75% af lejeprisen, når huset lejes ud. Hvis man udlejer sit sommerhus en del af året, kan man vælge at blive beskattet af lejeindtægterne så man får et bundfradrag på 7.000 kroner i bruttolejeindtægten og et fradrag på 40% af den del af bruttolejeindtægten, som overstiger bundfradraget. - På den måde vil det være attraktivt for sommerhusejere, der ellers normalt ikke udlejer. Og kun de færreste kan jo udnytte sommerhuset i hele sæsonen selv, forklarer Ole Madsen. Han er som minimum at træffe i NetFeries lokaler i Løkken hver søndag fra 11-14. Netferie er i dag det største lokale bureau på den populære kyst langs med det nordlige Kattegat. Stort set al udlejning foregår via internettet på www.netferie.dk. marie.bergmann@nordjyske.dk