Tyverier

Sommerhuse en guldgrube for tyve

Nordjyske sommerhuse er en guldgrube for indbrudstyve. Hver dag i 2003 er tre sommerhuse i det nordjyske blevet udsat for indbrud.

NORDJYSKE har fået de endnu ikke offentliggjorte statistikker over indbrud i sommerhuse fra Forsikringsselskabernes brancheforening, Forsikring & Pension. De viser, at i de tre første kvartaler har der været en stigning på 8,5 procent på landsplan i forhold til samme periode sidste år, men Nordjyllands Amt har haft en stigning på knap 30 procent. - Faktisk er antallet af indbrud for tredje kvartal faldet over hele landet, undtagen ét sted: Nordjylland, konstaterer Allan Bo Christensen, konsulent ved Forsikring & Pension. Hos forsikringsselskaberne koster de mange indbrud hver dag flere tusinde kroner. Penge, som i sidste ende rammer forsikringstagerne i form af højere præmier. - Der er allerede nu udbetalt det samme i erstatning som hele sidste år, nemlig 50 millioner kroner, og 11 millioner af dem er gået til nordjyske sommerhusejere. Vi har da et jule- og nytårsønske om fald i antallet af indbrud, ellers kan det betyde præmieforhøjelser, siger Allan Bo Christensen. Det sker dog ikke foreløbig, for det er højsæson for indbrudstyve netop nu. Der bliver begået dobbelt så mange indbrud i sommerhuse i 1. og 4. kvartal som i de to andre. Årsagen er naturligvis, at de fleste sommerhuse står tomme i vinterhalvåret. Dermed er der (næsten) frit spil. Opklaringsprocenten i det nordjyske er sammenlagt under ti procent. I Frederikshavn Politikreds er der i år anmeldt 236 indbrud i sommerhuse til og med uge 50, hvilket er knap 100 flere end sidste år på samme tidspunkt. Vicekriminalinspektør Frederik Møller har ingen forklaring på den store stigning. - Sidste år var det Hjørring og Løkken, der oplevede store stigninger i sommerhus-indbrud. I år er det os. Det virker som om, at de har valgt det her område i år, siger Frederik Møller, der har en formodning om at det er professionelle tyvebander, der huserer. Både Frederik Møller og Allan Bo Christensen påpeger, at der er kommet flere dyre ting i vores sommerhuse, blandt andet designermøbler, B & O-anlæg samt større stereoanlæg. Det gør unægteligt sommerhusene til mere interessante mål. Kriminalinspektør Henri Gade fra Hjørring Politi har sin egen formodning om, hvem der køber disse hælervarer. - Jeg har en tro på, at såkaldt pæne borgere sidder inde med en del af det, for i det miljø, som vi typisk kommer i, der er det altså ikke, siger kriminalinspektør Henri Gade fra Hjørring Politi. Strafferammen for at købe hælervarer er op til halvandet år, mens den udvides til seks år, hvis det drejer sig om ”hælercentraler” med omfattende salg af tyvekoster.