Lokalpolitik

Sommerhuse fik mere natur

Et byrådsflertal ændrede i sidste øjeblik på omstridt sommerhusudstykning i Lønstrup.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Tilhængerne vil bevare den grønne kile i området. Foto: Bent Bach

Naturelskere og sommerhusejere ved den idylliske Hunderup Bæk jubler over byrådets beslutning tirsdag aften. Et flertal af byrådets medlemmer stemte nemlig i sidste øjeblik for et ændringsforslag fra Svenning Christensen (V), som skar otte sommerhusgrunde ud af en ny udstykning på Møllebakkevej. Denne reducering friholder et større område ned til den idylliske Hunderup Bæk, som fungerer som en grøn kile mod havet for områdets dyr. Da udvalget for Plan og miljø (PMU) i sin tid besigtigede området blev de mødt af to rådyr. Udvalgets medlemmer så også et egern den dag, de aflagde besøg. Et flertal i udvalget var dog kun til sinds at skære tre sommerhusgrunde ud af udstykningen som ligger nord for Møllebakkevej og øst for Hunderup Bæk. - Hvis vi skærer de tre vestligste grunde ud af udstykningen, så går vi ikke ind over noget naturområde, slog udvalgsformand Per Harfeld (V) fast. Han slog på, at man dermed tager tilstrækkelig hensyn til naturen. Et flertal hældede dog til Svenning Christensens argumenter. - Jeg synes ikke, at det gør noget at sløjfe otte grunde. Vi har en udstykning med 31 grunde syd for Møllebakkevej, en stor udstykning i Nørlev og en stor udstykning syd for Skallerup Klit. Vi kommer ikke til at mangle sommerhusgrunde, sagde Svenning Christensen. - Jeg synes, vi skal lytte til de mange indsigelser. Området ved Hunderup Bæk er eneste slugt i sommerhusområdet. Den bør vi bevare. Mange byrådsmedlemmer havde før byrådsmødet lagt vejen forbi området for ved selvsyn at studere udstykningen. I ét tilfælde med modsatrettet resultat. Michael Karlborg (V) havde oprindeligt været tilhænger af PMUs forslag, men efter at have aflagt et besøg kaldte han naturområdet "fantastisk" og stemte for Svenning Christensens ændringsforlag. Partifællen Kurt Mikkelsen havde været tilhænger af Svenning Christensens ændringsforslag, men en tur derud fik ham på andre tanker. - Det er jo bare en flad mark, sagde Kurt Mikkelsen. Jens Chr. Larsen støttede ændringsforslaget. Han havde også aflagt området et besøg. - Jeg så de samme rådyr, påstod han spørgefuldt. Radikales Thomas Mark havde taget cyklen til Hunderup Bæk. - Det her handler slet ikke om rådyr. Vi har en mangfoldighed af sommerhusgrunde. Der er ingen grund til at plastre naturen til med grunde, sagde Thomas Mark. - Jo bedre vilkår for naturen, jo mere attraktive bliver vore sommerhusområder. Også Ole Ørnbøl og den socialdemokratiske gruppe var bag Svenning Christensens forslag. - Vi bør tage et helhedshensyn og bevare den grønne kile ved Hunderup Bæk. I forvejen ligger sommerhusene i området tæt, sagde Ole Ørnbøl. Lokallistens Henning Sigsgaard bakkede derimod PMU-udvalgets flertal op. - Der er god plads til at rådyr kan passere, endda hvis de er uvenner, sagde Henning Sigsgaard. Han pegede desuden på, at de eksisterende sommerhuse vest for bækken ligger meget tæt på området. Hans politiske gruppefælle fra Lokallisten, Sven Bertelsen, indvendte dog, at man ikke behøver at gentage fortidens fejl ved at lægge de nye grunde tæt på bækken. - Vi har en fantastisk dyreveksel i dette område. Den bør vi beskytte, sagde Sven Bertelsen. Arne Boelt (S) mente, at det ville være kommunal grådighed at udstykke de sidste grunde op til bækken. De vestligste grunde i udstykningen ejes nemlig af kommunen. Lokallistens Kai Møller var også på Svenning Christensens side. - Jeg mener, at vi bør lytte til de massive lokale indsigelser, lød det fra Kai Møller. Ved afstemningen udgjorde den socialdemokratiske gruppe, den konservative gruppe, SFs gruppe, samt Venstrefolkene Michael Karlborg og Svenning Christensen, Lokallistens Sven Bertelsen, Frode Bang og Kai Møller samt løsgængerne Henrik Guldsø Nielsen og Jens Chr. Larsen og radikales Thomas Mark de 17, der bakkede ændringsforslaget op. I mod var 11 stemmer. Lokallistens Kim Bach stemte hverken for eller i mod. SFs Bent Mikkelsen minde de om, at området i regionplanen er udlagt som naturområde. - Vi vil gerne have en varieret natur i Lønstrupområdet.