EMNER

Sommerhuse

Som hovedregel må man i perioden 1. oktober til 31. marts kun overnatte i kortere perioder i sit sommerhus. Hvis man er pensionist og har ejet huset i mindst otte år, må man benytte huset som helårsbolig. For ægtepar gælder det, at begge må bor der, blot den ene er pensionist. Sommerhusloven sætter ingen begrænsning for, hvor mange sommerhuse en dansker må eje, og man må gerne - inden for nærmere regler - leje sit/sine huse ud. Dog ikke "i erhvervsmæssig øjemed". Mange lejer ud gennem sommerhusbureauer, og Feriehusudlejernes Brancheforening regner Feriehusudlejning for er Danmarks største turistvirksomhed og angiver den årlige omsætning til seks milliarder kroner. Kilder: Planloven, Sommerhusloven og Feriehusudlejernes Brancheforening