Lokalpolitik

Sommerhusejer-klager over lugtgener

- Sommerhusejerne må tage sig til næsen for at kunne formand, siger grundejerformand

SÆBY:Sommerhusejerne i Nørklit-området syd for Sæby er stærkt utilfredse med, at myndighederne ikke skrider til handling og får gjort noget ved de lugtgener, de har være plaget af i mange år. - Endnu en gang må vi konstatere, at lugtgenerne fra svine- og minkholdet på Sdr. Solsbæk ikke er afhjulpet, konstaterede den afgående formand, Emma Stricker, i sin beretning på generalforsamlingen i Grundejerforeningen Nørklit. - Det er en sag, der har stået på i årevis. De seneste forespørgsler til Sæby Kommune og Nordjyllands Amt har ikke bragt klarhed over, hvornår sagen kan forventes afsluttet. Imens må vi sommerhusejere tage os til næsen for at kunne færdes. Emma Stricker oplyste, at der stadig drøftes kloakering i et delområde i sommerhusområdet - fra Lines Vej i syd til Professorens Plantage i nord. For kort tid siden holdt Sæby Byråds tekniske udvalg møde med Nørklit 1, Nørklit 2 og Sønderklit på baggrund af, at de tre foreninger har anmodet om at få foretaget en vandstandsmåling, efter at der er konstateret en forbedring af afløbsforholdene efter en grundig oprensning af vandløbene.Man venter nu spændt på udfaldet. Emma Stricker kom også ind på den uro og det hærværk, der har været omkring FDF-lejrcentret Hvide Klit, der ligger umiddelbart op til sommerhusomårdet. Lejrchefen har nu udfærdiget nogle mere klare retningslinier for afspilning af musik og om, hvornår der skal være ro i lejrområdet. Formanden oplyste, at bestyrelsen har drøftet spørgsmålet om en mere samlet løsning om tømning af septiktanke med mere for at få den fastlagte tømningstermin hvert andet år udført til, hvad hun betegnede som en fornuftig pris. Generalforsamlingen besluttede i den forbindelse, at bestyrelsen skal arbejde hen imod at nå frem til en samlet løsning. Der har været indhentet tilbud fra tre entreprenører, men det er nu besluttet at udbyde opgaven i licitation. På generalforsamlingen, der havde samlet 83 deltagere, udtrykte den afgående formand glæde over, at rigtig mange har fulgt opfordringen om træfældning på deres grunde, så trafikken kan afvikles uden gener.