Lokalpolitik

Sommerhusejere gik med uforrettet sag

25 personer fra Hunetorp Klit sommerhusområde til byrådsmøde

PANDRUP:De kom blandt andet fra Nyborg, Ans, Vadum og Viborg for at synge en sang for byrådspolitikerne, der omhandlede deres problemer i Hunetorp Klit. Men sangen kom til at foregå udenfor byrådsalens vinduer. Sagen drejer sig om en meterhøj dæmning, der blev opført i 1998 på tværs af en grøft i sommerhusområdet. I 1995 tillod Nordjyllands Amt Hanherred Statsskovdistrikt at genoprette de tidligere klitsøer, der ligger nord for grundejerforeningens område ved hjælp af en dæmning. Men dæmningen er, ifølge grundejerforeningens formand, skyld i, at flere af områdets 150 grundejere har problemer med deres drænsystemer. - Jeg er skuffet over, at problemet ikke kan løses, sagde John Thomsen, der sammen med sin kone havde taget en fridag for at komme op fra Nyborg for at deltage i byrådsmødet torsdag aften. Flere af de 25 fremmødte sommerhusejere fortæller, at de gentagne har måttet ringe efter et kloakfirma for at få tømt deres septiktank. - Vi kunne ikke leje det ud, fordi vi ikke kunne komme af med spildevandet, siger Herman Hansen fra Nørre Halne. - Hver husstand betalt 11.000 kroner for at få sænket grundvandet, men så dæmmer de det op igen ved en dæmning, siger Knud Pedersen fra Ans. Sommerhusejerne mener også, at myggeplagen er forværret på grund af søerne. - Ved otte halvnitiden kan vi ikke være udenfor mere, og vi kan ikke have et vindue åbent. Det er utilfredsstillende, for vi betaler immervæk en stor ejendomsskat heroppe, siger Jytte Petersen. Borgmester Flemming Jansen (V) har svært ved at forstå sommerhusejernes udfald mod Pandrup Kommune, da det er Nordjyllands Amt der har givet tilladelsen,. - Det er amtet, de skal rette deres vrede imod.Udover at vi er vandløbsmyndighed, er vi ikke part i sagen, og vi er aldrig blevet spurgt om projektet, siger borgmester Flemming Jansen. Det bliver kommunen imidlertid nu. Naturgenopretningsprojektet er nemlig aldrig blevet godkendt efter Vandløbsloven af vandløbsmyndigheden, som er Pandrup Kommune. Derfor vil Skov- og Naturstyrelsen nu forsøge at få projektet og dermed dæmningen lovliggjort. En sagsbehandling der også inkluderer rapporter fra den uvildige part, Hedeselskabet. - Jeg synes, at grundejerne må være tilfredse med, at der er taget fat på en proces, som gør, at vi får undersøgt det hele til bunds, sige Flemming Jansen.