Lokalpolitik

Sommerhusenes prisboble kan springe

Priseksplosionen på fritidshuse kan få en brat ende, når regeringens plan om flere grunde føres ud i praksis

NORDJYLLAND:Priserne på sommerhuse risikerer et stort dyk, når regeringens plan om at udstykke 5100 nye sommerhusgrunde føres ud i livet. I Nordjylland kan Pandrup blive det sted, hvor boblen først springer, siger Allan Aagaard, adm. direktør for Realkredit Danmark vest for Store Bælt. - I løbet af det seneste år er der handlet omkring 6700 sommerhuse, og med regeringens plan om nye udstykninger, øges antallet af mulige salgsemner med 75 pct. Det er en så stor vækst, at markedet får svært ved at opretholde prisniveauet - især i de områder, hvor grundene kommer til salg. Her vil der mange steder blive fire gange flere salgsemner, end der normalt handles på et år, påpeger Allan Aagaard. Realkredit Danmark har netop offentliggjort en analyse af sommerhusmarkedet. I det seneste år er priserne på sommerhuse steget kraftigere, end de realøkonomiske forudsætninger kan forklare. Realkredit Danmarks konklusion er da også, at priserne på sommerhuse lige nu er en skrøbelig boble. - De nåle, der kan risikerer at få sommerhusboblen til at springe, er dels den svigtende udlejning i år af husene og dels de mange nye grunde, der snart kommer til salg, påpeger realkreditdirektøren. I det seneste år er det blevet normen, at køb af sommerhuse er blevet finansieret med afdragsfrie lån. På den måde kan husene købes til lave månedlige netto-udgifter trods de store kontante salgspriser. Mange af de nye sommerhusejere har baseret købet på, at huset skal udlejes i ferieperioden. På den måde kan man få et sommerhus, som man ikke bruger - næsten uden at få penge op af lommen, og efter en periode med stigende priser, kan man så vælge at sælge huset med en pæn fortjeneste. Men det er ikke sikkert, at det går sådan, som de nye sommerhusejere håber. Den dårlige udlejning i år kan give et nedadgående pres på priserne, og når der oven i kommer mange flere sommerhusgrunde til salg, risikerer al luften hurtigt at gå ud af sommerhusboblen. - I Pandrup Kommune er priserne på et sommerhus steget med 23 pct. i det seneste år. Det er en meget stor stigning, på kun ét år, og da 160 af de nye sommerhusgrunde ifølge Miljøministerens endelige forslag skal udstykkes i Pandrup, og et tilsvarende antal i nabokommunen Løkken-Vrå, er sommerhuspriserne i Pandrup ret følsomme overfor prisfald, vurderer Allan Aagaard. Hvor store prisfald sommerhusejerne i Pandrup kan risikere, giver analysen fra Realkredit Danmark ikke noget svar på. Når først en økonomisk boble springer, reagerer markedet uforudsigeligt. - Man kan derfor ikke sige noget om, hvorvidt sommerhuspriserne i givet fald vil falde med fem pct. eller med 20 pct. eller mere. Vi så jo, da aktieboblen sprang for nogle få år siden, at priserne på aktier dykkede langt mere, end der var økonomisk grundlag for. Markedet reagerer i høj grad ud fra psykologi og frygt for yderligere prisfald, forklarer Allan Aagaard. - Som markedet ser ud lige nu, må vi fraråde, at man køber sommerhus i håbet om en kortsigtet gevinst, da risikoen for prisfald er stor. Købet af sommerhus bør derfor være drevet af andre formål. Hvis man har en lang tidshorisont, og man gerne vil bruge huset til egne ferier, kan det stadig være en god ide at købe sommerhus, siger Allan Aagaard.