EMNER

Sommerjob på vandet

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bådene er efterhånden 30 år gamle, men fungerer stadig.

RYÅ:Kaj Nielsen og Svend Erik Jensen er de rutinerede herrer, der styrer bådene rundt på Ryå. De to har arbejdet med grødeskæring i henholdsvis 18 og 24 år - hovedparten af dem for Nordjyllands Amt. Men da kommunerne overtog opgaven, fulgte de med bådene videre til den nye arbejdsgiver. De tager sig nu af den del af vandløbene, som findes i Brønderslev Kommune. Det er sæsonarbejde at vedligeholde vandløbene. 1. april begynder sæsonen blandt andet med at sprøjte bjørneklo og klippe træer langs vandløbene. I midten af juni begynder grødeskæringens første etape, og til august-september skal grøden igen skæres i vandløbene. Efterløn om vinteren Det passer Svend Erik Jensen glimrende at være sæsonarbejder. Han har gennem mange år været ledig i vinterhalvåret, men sidste år rundede han de 60 år. - Da de lavede de regler med, at man skal søge fire stillinger om ugen, når man er ledig, meldte jeg mig til efterløn. Så nu er jeg på efterløn om vinteren, fortæller Svend Erik Jensen, der ikke foreløbig har planer om at blive helårs-efterlønner. Han er glad for jobbet, som dog til tider er fysisk hårdt. Ikke så meget arbejdet med grødeskæring fra bådene. Men når der skal slæbes rundt på sprøjtegift til bjørneklo langs kilometervis af vandløb, så er det en anden sag. Det kan også være en hård opgave at stå iført vaders i et vandløb og slå grøde med en le. Nogle af vandløbsstrækningerne i Brønderslev Kommune er udliciteret, men store dele af arbejdet udføres stadig af Svend Erik Jensen og hans kommunale kolleger. De er seks mand ansat i afdelingen, der blandt andet tager sig af Ryå, Nørre Å og Klavsholm Å.