Sommerlukket skaber travlhed

Svært at aflevere og låne bøger til sommerferien

Ho­ved­bib­lio­te­ket i Rends­burg­ga­de er i øje­blik­ket det ene­ste åbne bib­lio­tek i Aal­borg Kom­mu­ne. Og det ska­ber stor travl­hed.Ar­kiv­fo­to: Per Ko­lind

Ho­ved­bib­lio­te­ket i Rends­burg­ga­de er i øje­blik­ket det ene­ste åbne bib­lio­tek i Aal­borg Kom­mu­ne. Og det ska­ber stor travl­hed.Ar­kiv­fo­to: Per Ko­lind

AALBORG:De ansatte på hovedbiblioteket i Rendsburggade har mere end almindeligt travlt i øjeblikket. I forbindelse med sidste års budgetlægning besluttede politikerne i Aalborg Kommune nemlig at lukke alle kommunens øvrige biblioteker i uge 28, 29 og 30, og det mærkes naturligvis på det eneste sommeråbne alternativ. - Vi har så travlt, at der næsten ikke er flere bøger tilbage, fortæller bibliotekschef Bodil Have. Hun understreger, at de ansatte naturligvis gør, hvad de kan, for at skaffe bøger fra andre filialer. Men sommerlukningen sætter alligevel sit præg på hverdagen. - Det er slet ikke så lige til at lukke et bibliotek, som man måske skulle tro. Der er jo fortsat brug for folk til at tage sig af reservationer og lignende, og derfor er der heller ikke helt mennesketomt på de sommerlukkede biblioteker, forklarer hun. Beslutningen om at lukke lokalbibliotekerne i industriferien blev truffet samtidig med beslutningen om at lukke ni af kommunens mindre biblioteker permanent. Og derfor er det formentlig også forbigået manges opmærksomhed. - Vi har ellers gjort, hvad vi kunne for at informere om det i god tid, forsikrer Bodil Have. Hun er lige vendt tilbage fra sommerferie, og derfor ved hun endnu ikke, om der har været mange klager over ordningen. - Beslutningen er rent politisk, og derfor skal vi selvfølgelig også i gang med en evaluering af konsekvenserne, forklarer hun. Ifølge Bodil Have er der normalt lige så mange besøgende på hovedbiblioteket i juli som resten af årets måneder, og derfor har der også været ekstra travlt efter ferielukningen. - Der er jo fortsat mange som gerne vil låne rejsebøger og litteratur til deres sommerferie. Og i øjeblikket har de desværre lidt svært ved at komme frem og tilbage. For så længe der fortsat er vejarbejde, er det nærmest umuligt at finde en vej eller en p-plads i nærheden, tilføjer hun. Bodil Have forventer, at evalueringen af ordningen er færdig i løbet af august. Og så bliver det selvfølgelig spændende at se, hvad politikerne vil gøre fremover. - Vi har i hvert fald nok at se til. Så spørgsmålet er selvfølgelig, om det virkelig kan betale sig, forklarer bibliotekschefen.