Trafikulykker

Sommertid er falsk tid

Om der nogensinde har foreligget en fornuftig eller saglig begrundelse for at indføre den kunstige sommertid, synes tiden i hvert fald at være løbet fra en sådan begrundelse.

Tiden synes længe at have været moden til at afskaffe denne falske tid skabt af mennesker. I sin tid, da begrebet sommertid blev indført, talte man om, at der skulle spares strøm. At de lyse timer skulle udnyttes mere effektivt. Efterhånden har der været ret stille om den påståede besparelse. Mange samfundsøkonomer mener, at besparelsen er en illusion. Umiddelbart synes det at være en bekostelig affære to gange om året at skifte fra normal sol- eller naturtid til menneskeskabt sommertid - og tilbage igen. To gange om året skal køreplaner af alle slags til lands, til vands og i luften ændres. To gange om året skaber denne tidsomstilling i dagligdagen irritation for os alle. To gange om året koster den menneskeskabte sommertid alt for mange store og små dyrs liv, fordi tidsomstillingen ødelægger deres døgnrytme. Trafikskader forårsaget af forekommende påkørsler i tiden omkring skiftet fra normaltid til sommertid og omvendt koster mange penge og irritation. Ligesom de fritlevende dyr i naturen tilpasser deres liv efter naturens eller rettere solens rytme, har vi mennesker det bedst med at leve efter samme rytme. Vor klode er med meridianer inddelt i 24 tidszoner, svarende til et døgn. Når Jordens omkreds udgør 360 grader, bliver der således 15 grader til hver jordtime. Mens 0-meridianen går gennem Greenwich ved London, går 15-meridianen østlig længde gennem det østligste af Bornholm og bestemmer Danmarks normaltid. Når solen står højest over Østbornholm, er klokken 12 i Danmark. Det skal Danmarks normalkalender respektere og afspejle. Ved at indføre falsk, menneskeskabt tid har vi afskaffet den sande soltid, og kalenderen viser en forkert tid.