Naturvidenskab

Sommmer uden badebroen

Fabrikanten venter på godt vejr til at broen op i

GJØL:Gjølboerne og havnens gæster er godt trætte af det, og ikke mindst Gjøl Borger- og Erhvervsforening er led og ked af, at byens badebro trods sommeren endnu ikke er blevet sat op. - Jeg kan ikke gå i brugsen, uden at folk spørger mig, hvor bliver den bro af, siger han, men kan samtidig love udsigt til snarlige hovedspring fra broen. KayWerner har brugt masser af timer på igen og igen at rykke den svenske fabrikant for at sætte broen op. Den ankom nemlig for en måned siden, men ligger til ingen verdens nytte i havnebassinet. Men nu ser det ud at til at rykkerne hjælper. - Svenskerne har fortalt, at de venter på godt vejr til at sætte broen op i, og det har der da været masser af siger Kay Werner. Efter flere forviklinger blev det havnefoged Erik Jensens ansvar at sørge for den mindre forbindelsesbro mellem land og den store bro, og den ventes færdig i denne uge. - Samtidig håber vi, at den store bro er sat op inden weekenden. Men det håb har vi haft før, siger Kay Werner og tilføjer, at opsætningen af den lille bro ikke har været en hindring for, at svenskerne kunne udføre deres arbejde. Gjøl fik ellers en splinterny badebro sidste sommer, men vinterens storm og uvejr ødelagde den, hvorefter leverandørerne påtog sig ansvaret og fik forhandlet sig frem til levering af en ny bro med GBE og Aabybro Kommune.