Sonjas morder skal beskyttes

Jan Arno Beblein, der i går i Vestre Landsret i Aalborg blev idømt livstid for drabet på 10-årige Sonja Emborg fra Mjels, skal ikke afsone sin livstidsdom i et almindelig fængsel, men i et fængsel, hvor han kan beskyttes mod overfald fra andre fanger.

Lene Møller Nielsen, der er kontorchef hos Direktoratet for Kriminalforsorgen, vurderer, at den 45-årige skortensfejer bedst sikres i Anstalten ved Herstedvester. - Jeg kan naturligvis ikke udtale mig om den konkrete sag, men folk, der har begået den type kriminalitet, kommer normalt til Herstedvester. Det er generelt svært at rumme den type fanger i de almindelige fængsler, for kriminelle, der har begået begået drab på børn eller seksuelle forbrydelser, er ikke vellidt blandt medfangerne, siger Lene Møller Nielsen. Tidligere har der været eksempler på, at indsatte er blevet overfaldet i fængslerne af deres medfanger. - Så af sikkerhedsmæssige grunde har vi gode erfaringer med at lade seksualforbrydere afsone i fællesskab i Herstedvester. Sammensætningen af fanger her gør, at der ikke er den store risiko for overgreb, forklarer Lene Møller Nielsen. Anstalten ved Herstedvester er beliggende i Albertslund uden for København, men her placeres Jan Beblein ikke med det samme. I første omgang er han blevet ført tilbage til arresthuset i Aalborg, hvor skal han sidde varetægtsfængslet, indtil den egentlige fængselsafsoning kan begynde. Herstedvester er et lukket fængsel, der fungerer som kriminalforsorgens behandlingsinstitution for indsatte fra hele landet, der har behov for psykiatrisk/psykologisk behandling. Det var ellers en tilsyneladende helt iskold og upåvirket Jan Beblein, der i retten blev idømt lovens strengeste straf. Der blev ikke fortrukket én eneste mine i mandens ansigt eller blottet følelser i øvrigt, da retsformanden, landsdommer Svend Bjerg Hansen, oplæste den enstemmige dom om fængsel på livstid i Vestre Landsret i Aalborg. Såvel de 12 nævninge - syv mænd og fem kvinder - som de tre mandlige juridiske dommere skulle kun bruge én time og 20 minutter, før de var klar med den entydige og fældende dom. Eneste tegn på en form for menneskelig reaktion fra hans side kom dog, da retsformanden spurgte om en eventuel anke af dommen. Her var Jan Beblein umådelig hurtig på aftrækkeren og svarede selv prompte, at han ankede dommen på stedet til Højesteret til formildelse - til stor overraskelse for hans beskikkede forsvarer, advokat Henrik Christensen. Sonja's far, Michael Emborg, har hver eneste dag i de fire dage, som nævningesagen strakte sig over, fulgt oprulningen af mord-sagen på første hånd i retslokalet, og selv om han ikke på noget tidspunkt har villet udtale sig til pressen overhovedet, så var det dog tydeligt for enhver, at også han fik løftet en byrde af sine skuldre med dommen over sin lille datters morder. Den dræbte piges mor mødte i går for første gang op i retten til selve domsafsigelsen, og også hos hende var der lettelse at spore.