Sonofon afviser strålingsfare ved nye master

BIERSTED:Strålingen fra de nye 3G-master er langt mindre end strålingen fra en babyalarm. Det siger Jette Westerdahl, der er kommunikationskonsulent hos Sonofon A/S. Hun afviser dermed, at borgerne i Biersted har grund til frygte strålingen fra det antenneudstyr, som teleselskabet gerne vil sætte op ved Biersted Skole. Jette Westerdahl henviser til Aalborg Universitet, der netop har målt strålingen fra 3G-master. - Målingerne viste alle, at udstrålingen fra antennerne er langt under de internationalt fastsatte grænseværdier, siger Jette Westerdahl. Den maksimale effekt blev målt til 0,004 watt pr. kvadratmeter. En babyalarm har en effekt omkring 1 watt pr. kvadratmeter. Samtidigt henviser Sonofon til en forsker fra Århus Universitet, Morten Sørensen. Han har netop taget fat på spørgsmålet om mobilmaster i skolegårde, som også har været et hedt debatemne andre steder i landet. Hans konklusion er imidlertid, at børnene er bedst tjent med at være tæt på en mobilmast. For jo længere væk, en mobiltelefon er fra masten, jo større styrke skal der sendes med for at være forbindelse. I øvrigt mener Morten Sørensen, at det er langt mere relevant at tale om strålingen fra selve mobiltelefonen, som ifølge ham er langt højere end strålingen fra masten. Med hensyn til opsætning af en antenne i Biersted by frem for på landet, siger Jette Westerdahl, at antennerne har en geografisk begrænsning og derfor må stå der, hvor folk opholder sig og bruger telefonerne. Det gælder især 3G-antennerne, som gør det muligt at sende store datamængder, for eksempel så man kan se tv på sin mobil. Deres rækkevidde er kortere end 2G-antennerne, der bruges i dag. Derfor må der flere master til, tæt på brugerne, hvis de skal kunne bruge den nye teknologi.