Teleselskaber

Sonofon helt på norske hænder

Telenor køber amerikansk medejer ud af det danske teleselskab

AALBORG: Det norske teleselskab Telenor, der hidtil har ejet 53,5 pct. af det danske mobilselskab Sonofon, har indgået aftale om køb af de resterende 46,5 pct. af Sonofon fra amerikanske BellSouth for i alt 3,68 mia. kr. Dermed er Sonofon, som blev grundlagt i Aalborg af GN Store Nord og BellSouth, helt på norske hænder. BellSouth får 3,05 mia. kr. for ejerandelen, og dertil kommer 630 mio. kr. i tilbagebetaling af aktionærlån. Den endelige aftale ventes indgået i første halvår af næste år og er betinget af godkendelse fra de danske telemyndigheder og relevante europæiske myndigheder. - Købet er i tråd med Telenors strategi. Vi ønsker at få fuld kontrol, hvor det er muligt og finansielt ønskeligt og trække os ud af selskaber, hvor det ikke er ønskeligt at få kontrol, eller hvor vi ikke kan, siger vicekoncernchef og leder af Telenor Mobile, Arve Johansen. - Mobilmarkederne i Skandinavien skal i stigende grad betragtes som et marked, og Sonofon er en vigtigst strategisk brik for Telenor i regionen. Stordriftsfordelen på hjemmemarkedet bliver forstærket med Sonofon som et helejet datterselskab af Telenor. En stærk position på hjemmemarkedet er en vigtig forudsætning for vores internationale operationer, siger Johansen. Der vil komme nedskæringer i personalstaben hos Sonofon, efter at Telenor har opnået fuldt ejerskab. Det siger koncernchefen Jon Frederik Baksaas ifølge TDN Finans. Han vil dog ikke på nuværende tidspunkt sætte tal på afskedigelserne. I en periode over ti år ventes synergierne i samtlige Telenors skandinaviske mobilvirksomheder at komme over en milliard norske kroner. Heraf hentes 75 procent i form af reducerede driftsomkostninger og 25 producent i kraft af mindskede investeringer. Telenor købte i juni 2000 købte GN Store Nords aktiepost på 53,5 pct. i Sonofon for 13,7 mia. kr. (cirka 14,9 mia. nkr.), men nedskrev i første halvår 2001 godt halvdelen af investeringen - 7,5 mia. nkr. /rb-børsen/rock/