Socialforsorg

Sorg, skyld og vrede hos de pårørende

SKAGEN:Tirsdag 4. november er der i Sund by butikken i Skagen mulighed for at høre om, hvordan det er at være pårørende til en dement. Demens er en sygdom, som i få tilfælde udvikler sig hos yngre personer. Risikoen øges med stigende alder. Blandt personer over 80 år er det cirka 20 procent, som udvikler demens. Det skønnes at der i Danmark er cirka 60.000 tilfælde. Som pårørende til en dement er det almindeligt at opleve skyldfølelse, sorg og vrede. Når man i lang tid går alene med sine tanker og problemer, og forsøger at skjule dem for omgivelserne, kan der udvikle sig en stresstilstand, som i visse tilfælde kan give sig udslag i egentlig sygdom. Oplevelsen af at ens ægtefælle glider længere og længere væk fra en betyder, at man mister fornemmelsen af fællesskab og samhørighed i parforholdet. Man kan ikke længere være fælles om at dele oplevelser. Dagligdagens praktiske opgaver bliver en større byrde, fordi man står mere alene med tingene. Vennekredsen og familien kan komme i tvivl om, hvordan de skal tackle situationen - og nogle vælger derfor at trække sig tilbage. Gæsten tirsdag eftermiddag i Sund by Butikken er Allan Jensen, der oplever det at være pårørende til en dement hustru. Han er åben om sin situation og fortæller gerne om det at være pårørende. Som tidligere skoleinspektør og som formand for Alzheimerforeningen i Nordjylland taler han for at pårørende mødes og udveksler erfaringer. Der vil blive skabt mulighed for at pårørende også fremover kan mødes. I pårørende grupper har man mulighed for at være sammen med andre i lignende situationer. - Gennem samtaler og hyggeligt samvær kan man som pårørende hjælpe hinanden ved at fortælle om fælles erfaringer og oplevelser, oplyser demenskoordinator Inger Gaardestrup.