Trafikulykker

Sorgens dag på Flyvestation Aalborg

Foto: Martin Damgård

Foto: Martin Damgård

AALBORG:Fredag formiddag ankom den omkomne danske FN-soldat Kjeld Møller Mellergaard til Flyvestation Aalborg. Kjeld Møller Mellergaard var udstationeret i Libanon, hvor han tjente som bjærgningsmand. Den 55 årige soldat døde som følge af en trafikulykke i forbindelse med en bjærgning 9. januar, hvor den lastbil som han befandt sig i, faldt ud over en skrænt. I forbindelse med ceremonien i Libanon modtog Keld Møller Mellergaard blandt andet FN-medaljen, og den militære tapperhedsmedalje af bronze.