Sorgens dag på skolen

Store og små rykker sammen på Kappelborgskolen]

SKAGEN:- Det er en sorgens dag for os alle her på Kappelborgskolen. Inspektør Birthe Borum oplevede i går sin værste dag på arbejde. Hun blev allerede tirsdag aften orienteret om politikernes beslutning om, at Kappelborgskolens fremtid bliver som 10. klasse center med en eller to klasser. Alle andre elever skal senest fra 2005 gå på Hedeboskolen eller Ankermedets Skole. - Det kom som et chock for alle. Vi var forberedt på en ændring af strukturen og en form for reducering af Kappelborgskolen. Det her havde vi ikke troet på. Vi har en dejlig og engageret medarbejderstab på skolen, og vi er netop færdige med at udarbejde vores værdigrundlag for de kommende år, og vi har netop bestilt håndværkere til renovering af skolen. Hele personalet blev på et møde tidligt om formiddagen orienteret om politikernes beslutning. Birthe Borum havde inviteret de to Venstre-politikere, borgmester Hans Rex og Karsten Hemmingsen, der er formand for børne- og kulturudvalget. De kunne dog ikke være tilstede. - Nu skal vi her på skolen vælge vore krige med omhu. Ud over det handler det nu om at vi rykker sammen og passer på hinanden. Det primære er at skabe en ordentlig dag for børnene. Vi vil fortsat holde et højt informationsniveau over for børn, personale og forældre, siger Birthe Borum. - Det er en utryg situation for alle, og man bliver først tryg, når man kender sin fremtid. Der kan gå nogen tid, inden man kan begynde at se konsekvenserne af politikernes beslutning. Der vil uden tvivl være personale i overskud, når man reelt lukker en af tre folkeskoler i Skagen, men politikerne håber, at naturlig afgang betyder, at man undgår at skulle afskedige medarbejdere. Når medarbejderstaben på skoleområdet i Skagen skal reduceres, vil det sandsynligvis ikke kun berøre ansatte på Kappelborgskolen. Det kan forventes, at der vil ske en samlet vurdering af behovet for medarbejdere på folkeskolerne i Skagen. - Det hele er lidt deprimerende i dag. Vi må rykke sammen og føle fællesskabet. Torsdag formiddag gør vi lidt for at få humøret op ved at invitere alle børnene til at hente en rigtig stor is hos Ishjørnet lige ved siden af skolen.]