Sorgens dag

Fredag den 13. Sorgens dag. Fredag 13.5. 2011 kom tre personer på tv.

Glade så de i hvert fald ud. Men man skulle ikke tro, at de lige havde været med til de samme forhandlinger. Margrethe Vestager udtalte, at efterlønnen er tre fjerdedele fjernet. Og Pia Kjærsgaard udtalte, at der næsten ikke er rørt ved efterlønnen. Spørgsmålet er jo så, om de har været til de samme forhandlinger, det kan de jo ikke have været. Men senere på dagen indrømmede Pia Kjærsgaard godt nok, at der er ændret på efterlønnen i forhold til den aftale, som hun selv var med til at lave i 2006. Og hvor hun selv udtalte, at hun ikke vil medvirke til, at der senere, ændres et komma i denne aftale. Men alting er ved det gamle med DF - de er stadig utroværdige. Hun udtalte samtidig i går, at med den aftale ville staten tjene 18 milliarder. Efter hvad jeg husker, stammer de 18 milliarder fra beregninger, som er foretaget, hvis efterlønnen blev helt fjernet. Men de 18 milliarder passer jo heller ikke. Staten får jo de ca. 50 pct. retur i form af skat og moms. Og de udtaler også, at når man nu ændrer efterlønnen, vil der blive flere arbejdspladser. Det er jo også en usandhed. Hvor skal de arbejdspladser komme fra? Hvor mange kom der efter den nedsatte dagpengeperiode nul. Og det samme vil være gældende her. Hvem har glæde af ændringerne? Det har arbejdsgiverne, som får nogle flere ledige at vælge imellem og de får nu også mulighed for at behandle deres medarbejdere dårligere, for de mennesker, der har et job, vil jo nødigt blive afskediget og komme ud i en katastrofal ledighed. For der vil ikke være noget job at få, og dagpenge kun i to år. Og hvad så derefter? Men vi kan nå det endnu, der skal snart være valg. Så ved dette valg er det nødvendigt for Danmark og danskerne at have en regering, der vil Danmark det bedste, og ikke kun servicere de velbjærgede, som udfører mange penge fra Danmark. Og husk: Jo færre penge danskerne har at bruge, jo færre job vil der blive. Sådan er det nu engang. Pia Kjærsgaard udtalte til tv, at hun ikke kunne forstå, hvorfor at S og SF talte om, at de kan komme til at acceptere ændringerne om danskernes velfærd, efter et valg. Men hun glemmer at fortælle at hvis ikke S, SF og Enhedslisten får over 90 mandater, kan de jo ikke ændre reformen. Men hun kan måske ikke tænke så langt, men kun prøve at bagtale S og SF. Men hvad det bedste forsvar for det lort hun nu har været med til at lave, er vel at angribe andre for at holde fokus væk fra det man nu har lavet. Og min opfordring til S og SF: Hvis I ikke får over 90 mandater sammen med enhedslisten, så hold jer langt væk med at danne regering. Lad de borgerlige og De Radikale om at ødelægge Danmark, det skal ikke være jer, der gør det. For selvom De Radikale vil pege på jer, må I altså ikke stole på dem. Se lige hvad de har været med til. Kan de gøre det en gang, kan de gøre det igen, husk det. En rød regering uden et rødt flertal holder ikke en måned.