Sort arbejde må forbydes

Debatten om sort arbejde er atter blusset op i medierne, og det kan Håndværksrådet som organisationen for små og mellemstore virksomheder kun hilse velkomment.

Håndværksrådet arbejder for øget politisk fokus på området, og dermed for at få reduceret sort arbejde. Det bør først og fremmest ske ved, at det skal være reelt ulovligt for forbrugere at efterspørge og få udført sort arbejde. Det er det ikke i dag, og det betyder en konstant efterspørgsel efter sort arbejde, altså et marked, og som en logisk konsekvens af efterspørgslen - et udbud af sort arbejde. I øjeblikket er det så almen udbredt og accepteret at få udført sort arbejde, at forbrugere tillader sig at kontakte faglige organisationer med klager over kvaliteten af det arbejde, de har fået udført sort! Den indstilling skal vi til livs. Flere politikere har de sidste par dage beskyldt byggeriets organisationer for at være dobbeltmoralske, fordi de ikke smider medlemmerne ud, hvis en kunde henvender sig til organisationerne med en klage over sort arbejde. Denne kritik mener Håndværksrådet er skudt helt forbi. Det er politiet og domstolene, der tager sig af at sikre, at nationens love overholdes, en henvendelse om sort arbejde jo ikke er det samme som at virksomheden bliver dømt for at have gjort noget ulovligt. Og vigtigst: Håndværksrådet er en paraplyorganisation. Kun vores medlemsorganisationer kan ekskludere egne medlemmer, hvis de finder det relevant. Håndværksrådets holdning er helt klar: Alle, der udfører, eller får udført sort arbejde, skal straffes for at snyde skattefar og dermed hele Danmarks befolkning. Det vil dog altid være myndighedernes opgave dømme og straffe dem, der overtræder loven. Det er et skråplan, hvis private organisationer skal til at udøve myndighedsopgaver overfor medlemmerne. Man kan jo så stille spørgsmålet om medlemmerne så også skal ekskluderes, hvis de overtræder arbejdsmiljøloven, øvrige skattelove eller færdselsloven? Løsningen på problemet er ikke at få en gruppe af virksomheder der ikke er organiseret, men tvært i mod at prøve at påvirke deres adfærd gennem alle tænkelige kanaler – og her er organisationerne en af dem. Forud for konkrete sanktionsforslag mod sort arbejde er det en nødvendighed med en holdningsændring; Det skal ikke længere være socialt og moralsk accepteret hverken at udføre eller at få udført sort arbejde. Vi skal bruge et stærkt politisk fokus, både som organisationer, virksomheder og forbrugere. Vi skal bruge politiske signaler om, at sort arbejde ikke er i orden og accepteret. Når den præmis er klar, har vi i Håndværksrådet en række konkrete forslag til, hvordan man kan afhjælpe sort arbejde. De skal ikke bygge på angiveri og moralske vurderinger fra sag til sag, men på relevante politiske og lovgivningsmæssige sanktionsmuligheder. På den måde bliver både virksomhed og forbruger draget til ansvar for at holde liv i en paralleløkonomi, vi på ingen måde kan være tjent med.