Skolevæsen

Sort arbejde på skemaet

NORDJYSKE's oplysninger om udbredelsen af sort arbejde blandt unge, rejser bredt politisk krav om, at tekniske skoler skal være bedre til at fortælle om emnet.

NORDJYLLAND:Hullede tage, mølædte mure og klippemodent hår - sådan lyder vejen til lettjente, skattefrie lommepenge for mange unge på Nordjyllands tekniske skoler. Sort arbejde florerer nemlig blandt flertallet af regionens 17-18-årige elever fra de tekniske skoler. Flere end to ud af tre laver måneskinsarbejde. Alligevel oplyser skolen stort set ikke om sort arbejde i undervisningen. Af og til fortæller lærerne endda, hvordan de selv laver eller har lavet sort arbejde. Det oplyser både lærere, elever og ledelse på forskellige afdelinger af Aalborg tekniske skole. - Skolen gør overhovedet ikke noget for at oplyse os. Og nogle lærere fortæller om egne erfaringer med sort arbejde, når vi snakker indbyrdes, fortæller den 18-årige frisørelev Helle Hansen. En jævnaldrende tømrerelev, der ønsker at være anonym, fortæller, at en lærer kort advarede om ulemperne ved arbejde uden om skattevæsenet. - Men lige bagefter snakkede han løs om, at han også selv arbejdede sort. Så det gjorde slet intet indtryk, husker tømrereleven, der i dag tjener nogle tusinde skattefrie kroner om måneden. Flere lærere har da også et afslappet forhold til skattefrit arbejde. - Jeg synes selvfølgelig ikke om det, men de får da noget øvelse, siger lærer Karina Berthelsen fra frisørskolen. Eller som tømrerlærer Jan Ebdrup udtrykker det: - Det er en dårlig ting rent moralsk. På den anden side er det jo for mange håndværkere startskuddet til at blive selvstændig. Etisk ansvar Vicedirektør på Aalborg tekniske skole, Kirsten Holmgaard, erkender, at oplysning om sort arbejde ikke er en direkte del af undervisningen. - Vi har et etisk og opdragelsesmæssigt ansvar, men skolen går ikke ind og oplyser eleverne direkte om sort arbejde, siger Kirsten Holmgaard. Det bekræfter lærerne rundt om i skolens enkelte afdelinger. - Vi fortæller dem ikke decideret om sort arbejde. Men hvis vi betonede risikoen, ville det måske hjælpe, vurderer tømrerlærer Jan Ebdrup. Kirsten Holmgaard vil nu kigge nærmere på, hvordan skolen bedst bekæmper sort arbejde i egne rækker. - Det kunne være en idé at berøre sort arbejde direkte og ikke kun indirekte, som vi har gjort indtil nu, siger vicedirektøren. Hun vil nu tage sagen op på førstkommende ledelsesmøde. Politisk handling Hvis ikke skolerne selv tager fat på problemet, skal politikerne nok sætte dem i gang. Fordømmelsen er ikke til at tage fejl af. Et bredt udsnit af partierne mener, at skolerne bør tage ansvar for at oplyse eleverne om sort arbejdes negative konsekvenser – for samfundet og for eleverne selv. Stedfortrædende uddannelsesordfører Anders Samuelsen (R) finder det oplagt, at vende problemstillingen på skolerne. - Man skal sørge for at forklare eleverne den banale sammenhæng mellem skat og gratis ydelser. Hvis alle tænker, som de gør, vil det være slut med SU, efterløn, gratis hospitaler og plejehjem for alle – også for eleverne, pointerer han. Uddannelsesordførerne fra både SF og Venstre mener, at skolerne burde integrere diskussionen om sort arbejde i fagene. - Skolerne har selvfølgelig et ansvar for at oplyse om sort arbejde i de relevante fag, siger Aage Frandsen (SF). Gitte Lillelund Bech (V) mener, at det er "værd at overveje, hvordan diskussionen om sort arbejde kan indgå naturligt i fagene. Og Carsten Hansen (S) tager skridtet videre. Han vil tage sagen op med undervisningsminister Ulla Tørnæs (V). - Det ser alvorligt ud, og det vil være oplagt at se, om det ser sådan ud andre steder i landet. Og så må teknisk skole tage ansvar for at oplyse eleverne om farerne ved sort arbejde. Det burde indgå i undervisningen, fastslår Carsten Hansen.