Trafikulykker

Sort plet fjernes i kridtsvinget

Nødrabat skal komme bilister med for høj fart til undsætning

Kridt­svin­get er den sid­ste til­kør­sel til mo­tor­ve­jen nord­på før tun­ne­len. Svin­ger dre­jer skarpt og har over­ras­ket en del bi­lis­ter. Foto: Lars Pau­li

Kridt­svin­get er den sid­ste til­kør­sel til mo­tor­ve­jen nord­på før tun­ne­len. Svin­ger dre­jer skarpt og har over­ras­ket en del bi­lis­ter. Foto: Lars Pau­li

AALBORG:Kridtsvinget i Aalborg skal være et mere sikkert sted i trafikken. Det skarpe sving leder trafikken fra Aalborgs midtby ned til Limfjordstunnelen, og der sker alt for mange solouheld. Nu skal den sorte plet renses væk. Det sker ved at udvide svinget med en nødrabat. Ikke et nødspor, som er bredere end en rabat. Hidtil er bilisterne røget ud i grøften, når de har taget svinget med for høj fart og er skredet ud. Ved at etablere en nødrabat håber Vejdirektoratet, at det giver bilisterne tid til at rette kursen op. Mange af uheldene er sket om aftenen, hvor trafikanterne tilsyneladende bliver overrasket over det skarpe sving. For at gøre vejens forløb mere synligt, bliver der også nedfældet reflektorer i siden, og samtidig gøres autoværn, skiltning og belysning mere ensartet. Desuden skal der lægges en ny type asfalt, som sikrer et bedre vejgreb. Arbejdet ventes at være færdig ved udgangen af uge 37, og imens det står på er vejbanerne indsnævret, og der køres med nedsat hastighed. Til næste år går Vejdirektoratet i øvrigt i gang med at fjerne en anden sort plet ved kridtsvinget. Det er op- og nedkørselsramperne ved svinget til Rørdalsvej/Øster Uttrup Vej, der skal gøres noget ved. Igennem årene er der sket mange sammenstød ved opkørslerne. Hvad årsagen er, står lidt hen i det uvisse. - Vi har undersøgt flere muligheder for at afhjælpe problemet, herunder en tilbagetrukket rundkørsel, men løsningen bliver formentlig at lave lysregulering i de to rampekryds, siger projektleder Jette Buch, Vejdirektoratet. Det er et noget større projekt, som skal laves samtidig med, at broen over motorvejen skal renoveres.