Sort plet skal væk

Gennem de seneste fem år er seks mennesker kommet alvorligt til skade i Blokhus-krydset på hovedlandevejen nord for Pandrup, og en er kommet lettere til skade.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Inden sommerferien bliver det farlige kryds erstattet af en stor rundkørsel Foto: Michael Bygballe

I alt er der sket ni færdselsuheld i krydset i årene 2002-2005, og den sorte plet i landskabet vil Vejdirektoratet nu til at gøre noget ved. Næste forår anlægges en stor dobbeltsporet, belyst rundkørsel med særskilte cykelstier. Arbejdet udføres fra marts til juni, så forbedringen er klar til turist- og badesæsonen for alvor sætter ind, oplyser projektleder Kristian Nørgaard fra Vejcenter Nordjylland. - De fleste uheld er sket ved venstresving på hovedlandevejen, og rundkørslen vil fjerne den type ulykker, forklarer han. Desuden vil den forbedre overskueligheden for bilisterne og sænke hastigheden og dermed alvorligheden af eventuelle ulykker. Kristian Nørgaard tilføjer, at vejene ind i rundkørslen også er skolevej, og at man derfor vil gøre en ekstra indsats for at sikre cyklisterne. De får deres egne stier, og der anlægges heller, så de kun skal krydse en vejbane ad gangen, og det foregår ca. 20 meter før selve rundkørslen. - Vi kan ikke lave en cyklisttunnel, for grundvandet står så højt, at det ikke kan lade sig gøre, forklarer Kristian Nørgaard.