Sort stork over Skagen

SKAGEN:Påsken er traditionelt en tid, hvor der er rigtig mange ornitologer og andre fugleinteresserede i Skagen, og i år holder op mod et halvt hundrede et skarpt øje med, hvad der er i luften. Onsdag sås en forholdsvis sjælden gæst på vore kanter, nemlig en sort stork, oplyser ornitolog Rolf Christensen. Storken blev set klokken 14.45, hvor den kom forbi Skagen, inden den trak ud over Kattegat med retning mod Sverige. Hvis den valgte at flyve til Sverige, var flyvetiden cirka en time. Det var den første sorte stork, der blev set i Skagen i år, og det var første gang i to år, den er set her. Det normale er, at der ses en sort stork tre - fem gange årligt, oplyser Rolf Christensen. Den storte stork uddøde i Danmark i 1950'erne, og den er aldrig siden vendt tilbage for at yngle her. Årligt ses 30 - 50 sorte storke i Danmark. Blandt de øvrige iagtagelser onsdag var en enkelt havørn og en sort glente. Skærtorsdag var der atter et stor fugletræk over Skagen, og blandt de nye arter, som belv observeret denne dag, var en bynkefugl, en stor tornskade, to hvidvingede korsnæb og fire lapværling. En af ornitologerne kiggede også ned og så en hugorm.