Sorte bundtal i Løgstør Golfklub

Det går fremad i golfklubben

35 medlemmer af Løgstør Golfklub var mødt op til klubbens årlige generalforsamling, som netop er afviklet i klubhuset. Her kunne klubbens næstformand og kasserer Allan Nielsen præsenterer et overskud på omkring 100.000 kroner De positive tal på bundlinjen skyldes dels en god styring på omkostningssiden, samt en del flere greenfee gæster som omtalt i beretningen. Efter få supplerende bemærkninger godkendte forsamlingen regnskabet enstemmigt. Også næste års regnskab forventes at ende i plus omkring 80.000 kroner. Bestyrelsen havde til generalforsamlingen foreslået en mindre ændring af vedtægterne, som ligeledes blev vedtaget enstemmigt. På grund af antallet af fremmødte kræver den endelige vedtagelse dog en ekstraordinær generalforsamling. Medlemmerne i Løgstør Golfklub havde tilsyneladende stor tillid til den siddende bestyrelse. I hvert fald blev de 3 af 4 bestyrelsesmedlemmer genvalgt. Chris Palm ønskede ikke genvalg, og blev derfor afløst af Anders Kristensen. Marianne Bang, Allan Nielsen og Tonni Jørgensen fortsætter dermed i bestyrelsen. Generalforsamlingen genvalgte ligeledes de 2 suppleanter Lissy Lind og Per Søborg. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med genvalg på alle posterne. Edvard Andersen fortsætter således som klubbens formand. Allan Nielsen fortsætter som næstformand og kasserer. Marianne Bang fortsætter med medlemsregistrering og handicapudvalget. Anders Kristensen overtager sponsorudvalget. Tonni Jørgensen beholder posten som baneudvalgsformand og Asbjørn Berge med kontakten til eksterne samarbejdsparter, og endelig fortsætter Ole Berg som sekretær og webmaster. Suppleanterne fortsætter ligeledes med deres hidtidige opgaver med serviceudvalg primært i klubhuset, til glæde for klubbens mange gæster. Per Søborg fortsætter sit job med afvikling af begynder- og kaninmatcher, ligesom han deltager i regelundervisning af golfskoleeleverne.