Sorte fisk i plastikposen

Fangst for fiskerikontrollen og SKAT i de små havne

Havne 1. juni 2007 06:00

FREDERIKSHAVN: Der er næsten garanti for, at fisken er helt frisk, når private lige køber et par rødspætter eller andre fisk hos erhvervsfiskere, bierhvervsfiskere eller fritidsfiskere, som lige er kommet i havn. Men der er ikke garanti for, at fisken også er ”hvid”. En kontrol, som fiskerikontrollen og SKAT gennemførte i dagene op til pinse og i pinsedagene på 19 salgssteder fra Hals rundt Skagen til Thyborøn, viste, at der også kan være ”sorte” fisk i plastikposen, oplyser vicefiskeriinspektør Allan Larsen, fiskerikontrollen i Frederikshavn. De to myndigheder, fiskerikontrollen og SKAT, indledte i juni i fjor et tæt samarbejde omkring kontrol med fiskere, handel med fisk og fiskeindustrien. Pinsekontrollen i år var første gang, hvor man specielt interesserede sig for fritidsfiskere og salg direkte fra fiskere til private. Allan Larsen oplyser, at der blev konstateret uregelmæssigheder i de fleste af de havne, hvor der blev foretaget kontrol. Han vurderer, at der nu skrives mellem 10 og 20 rapporter i sager, som ender med et bødeforlæg til fiskerne. Resultatet af Sort Fisk-aktionen er så god - eller rettere nedslående, at der også fremover vil blive foretaget Sort Fisk-aktioner rettet mod salg fra erhvervs- og fritidsfiskere til private, hedder det i en meddelelse om aktionen fra Fødevareministeriet. Fødevareministeriet oplyser, at i mere end halvdelen af de tilfælde, hvor der blev afsløret ulovligheder, havde fiskerne ikke de nødvendige tilladelser. Desuden var de pligtige indberetninger til Fiskeridirektoratet og SKAT ikke foretaget. Kontrolaktionen afslørede endvidere en række andre overtrædelser. Det var blandt andet manglende tilmelding af losning og overtrædelse af auktionspligt for salg af torsk.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...